"We zeggen vaarwel aan het oude bermbeheer waarbij het maaisel blijft liggen", vertelt milieuschepen Chris Verhaeghe (Open Vld). "Voortaan wordt het bermmaaisel met een opzuigwagen opgeruimd. Bij de eerste maaibeurt begin juni wordt zowel de zoomweg, dat is de zone tussen de gracht en de weg, als de strook tussen gracht en landbouwgrond gemaaid. Bij de maaibeurt in ...

"We zeggen vaarwel aan het oude bermbeheer waarbij het maaisel blijft liggen", vertelt milieuschepen Chris Verhaeghe (Open Vld). "Voortaan wordt het bermmaaisel met een opzuigwagen opgeruimd. Bij de eerste maaibeurt begin juni wordt zowel de zoomweg, dat is de zone tussen de gracht en de weg, als de strook tussen gracht en landbouwgrond gemaaid. Bij de maaibeurt in september wordt enkel de zone tussen de weg en de gracht gemaaid. Als het gedeelte tussen landbouwland en gracht ingezaaid is als bloemrijke akkerrand, wordt die zone ook meegenomen. De schuine wanden in de berm worden niet langer gemaaid. Daardoor krijgt de gracht een natuurlijker uitzicht, maar krijgt ook de fauna en de flora in de gracht alle kansen om te bloeien." "De nieuwe maaitechniek is iets duurder, maar kadert binnen de duurzame doelstellingen die we met het gemeentebestuur vooropstelden in ons strategisch meerjarenplan 2020-2025", weet de schepen. "Het nieuwe bermbeheer biedt namelijk heel wat voordelen voor het groene karakter van Staden. Zo voorkomt het opzuigen van het maaisel dat de wegberm twee maal per jaar extra voedingsstoffen krijgt. Op termijn zorgt dat voor minder onkruid en meer bloemen. Verder zorgt het ongerept laten van de taluds voor een rijke fauna en flora in de gracht. Daarnaast zorgt het groen in de gracht voor een natuurlijke waterbuffer. Bij hevige onweders stroomt het water minder snel weg. Zo wordt wateroverlast vermeden op plaatsen waar meerdere grachten samenkomen. Ook kan het afgemaaide gras bij zomerse onweersbuien niet langer ophopen aan de grachtbuizen en de waterafvoer bemoeilijken. Tot slot wordt ook het zwerfvuil samen met het maaisel opgezogen. De kans dat kapotte blikken grazende koeien in levensgevaar brengen, is zo veel kleiner. Alle grachten kregen begin juni hun eerste grondige opfrisbeurt." (BCH)