"Tijdens een inspectietocht met kinderen bleek dat er her en der kastjes opengebroken waren", vertelt Luc Blondeel van de Zonnebeekse nestkastenwerking. "In totaal hangen er een zestigtal kast...