De klemtoon van deze projectoproep lag op volkstuinprojecten met bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit en de integratie van de voorstellen in een lokale voedselstrategie. De subsidies dekken maximaal 75 procent van de totale kostprijs van het project. Er werden 36 dossiers ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), waarvan meer dan de helft een toelage krijgt.
...

De klemtoon van deze projectoproep lag op volkstuinprojecten met bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit en de integratie van de voorstellen in een lokale voedselstrategie. De subsidies dekken maximaal 75 procent van de totale kostprijs van het project. Er werden 36 dossiers ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), waarvan meer dan de helft een toelage krijgt."Ik ben zeer tevreden dat er dit jaar opnieuw volkstuinparken ingericht kunnen worden", aldus minister Schauvliege. "Door dit initiatief voor nieuwe volkstuinen willen we de sociale cohesie vergroten, ontmoetingsplaatsen tussen verschillende generaties en culturen realiseren en een goede groepsdynamiek creëren."Samentuin 't land van Vlierbos in Diksmuide krijgt 15.000 euro. Het wordt een centrum van voedingsproductie en -verwerking. Producten worden er op ecologische wijze geteeld en smaakvol verwerkt en geconsumeerd. Een groep van 15 tuiniers kan samen aan de slag in de moestuin op het domein en vormen daardoor een onderdeel van dit geheel.In Ieper krijgen twee projecten steun: Samen in de Tuin (15.000 euro) en de Palingbeek (7.000 euro). Samen in de Tuin is een initiatief van de vereniging Ons Tehuis, een instelling voor Bijzondere Jeugdzorg te Ieper. Ze willen een volkstuin oprichten als ontmoetingsplaats, waar diverse doelgroepen met elkaar in interactie kunnen gaan. Ze willen gezonde voeding promoten bij de jongeren en hen inzichten bijbrengen over de herkomst van de groenten en fruit. De opbrengst van de oogst vloeit terug naar de diverse leefgroepen.Milieuboerderij De Palingbeek van Vondels vzw heeft een gastvrije, open en inclusieve bio-tuin. Deze tuin vormt een aantrekkingspool voor iedereen die interesse heeft in tuinieren en trekt vele mensen - schoolkinderen, gezinnen, senioren, cursisten, kwetsbare groepen... De tuin wordt door een heel team van mensen met een beperking en vrijwilligers verzorgd.Het volkstuinproject De Kwekerij in Koekelare van vzw Tuinhier is een groenproject waarbij de zorg voor natuur en natuureducatie de hoofdmoot vormen. Zij krijgen 15.000 euro. Daarnaast is integratie van zorg en jeugd een belangrijke doelstelling in dit project. Zo wordt het groen/park als verbindende factor gehanteerd.In Oostende krijgen twee initiatieven centen. Torenoogst, een samentuin op een leegstaande parkeertoren, krijgt 6.525 euro. Vrijwilligers en buurtbewoners kweken samen groenten in bakken op een ecologische en duurzame manier. Er zijn bloemen, bijenkasten en insectenhotels. Ook scholen, jeugdverenigingen en verenigingen gericht op minderheden steken de handen uit de mouwen en leren samenwerken, kweken en oogsten.Liefkemoestuin, een initiatief van O.666, ontvangt 6.937,50 euro. Het is een verbindende deeltuin op de Vuurtorenwijk te Oostende. De verbinding tussen buurtbewoners, sociale organisaties, vrijwilligers en individuele actoren uit de wijk zorgt voor het welslagen van dit samentuin-project. Via educatie werkt men samen aan bewustwording rond de thema's milieu, voeding en duurzaamheid.Ook in Brugge komt er een nieuwe volkstuin. Het Tuinlab van het Entrepot ontvangt 15.000 euro. In deze verschillende labs (videolab, fablab, houtlab, druklab en tuinlab) wil Het Entrepot jongeren samenbrengen rond een gemeenschappelijke interesse. Door de toevoeging van Het Tuinlab wil Het Entrepot tuinieren in de markt zetten als creatieve uitlaatklep. Hierbij wordt ingezet op de betrokkenheid van verschillende organisaties en buurten van begin tot einde: van het ontwerp van de tuin, tot het composteren en het gebruik van de groenten en fruit bij lokale kook- en eetinitiatieven.In Oostkamp krijgt de Legendaelesite 15.000 euro. Het gemeentebestuur van Oostkamp wil een eerste volkstuincomplex aanleggen op een site langs de Legendaledreef. Voor de invulling van de tuinliefhebbers wordt gemikt op de grote en dichte concentratie van bebouwing rond de voorziene locatie. Daarnaast is er een belangrijke uitbouw van educatieve en verzorgende infrastructuur op het terrein voorzien, naast info-avonden en demonstraties.Tot slot krijgt de Zorgmoestuin WZC Klaverveld in Zedelgem 4.462,50 euro voor de opstart van hun tuin. Door dit project wil de gemeente Zedelgem het moestuinieren en de lokale seizoensgebonden teelt van groenten en kruiden stimuleren en deze activiteit gebruiken als sociaal bindmiddel tussen de verschillende doelgroepen (oudere bewoners, bewoners van de zorgwoningen, jongeren, inwoners ...)(GLO)