Een paar dagen geleden lag deze smurrie voor de sluizen aan de Ganzenpoot. De brandweer verwijderde honderden dode vissen, maar niet alle vis kon verwijderd worden omdat er nog onder de eendenkroos verborgen lagen. Nadien werd de sluis van de Lovaart (kanaal Duinkerke-Nieuwpoort) opengezet en werd de...

Een paar dagen geleden lag deze smurrie voor de sluizen aan de Ganzenpoot. De brandweer verwijderde honderden dode vissen, maar niet alle vis kon verwijderd worden omdat er nog onder de eendenkroos verborgen lagen. Nadien werd de sluis van de Lovaart (kanaal Duinkerke-Nieuwpoort) opengezet en werd de samengepakte eendenkroos met nog enkele dode vissen geloosd in de IJzermonding om zo naar zee af te vloeien. Maar door het zeer hogewaterstand (springtij) van vrijdag en zaterdag werd de smurrie hoog opgedreven in de schorren en slikken en blijft er nu liggen omdat het water niet meer zo hoog komt en het dus niet naar zee kan afvloeien bij laag tij. Stankproblemen door achtergebleven dode vissen en vervuiling van het natuurreservaat zijn er het gevolg van."Niet alleen de IJzermonding zal hier onder te lijden hebben, ook de stranden aan de Westkust (door de westelijke uitstroom bij afgaand tij ) zullen getroffen worden", zegt Luc David van Natuurpunt Westkust. "Deze vervuiling zal zeker de kwaliteit van het zwemwater niet te goede komen en ook op de springvloedlijn zal er verrotting zijn.""Daarom dringen we er op aan om aan het sluizencomplex de smurrie op te vangen en te verwerken", vervolgt Luc David. "We weten dat kost tijd en geld maar het prachtig natuurgebied dat bekend staat voor zijn puurheid en gezonde lucht, wordt nu geplaagd door de stank van rottende vis en afstervende vegetatie. Het probleem moet aan de bron worden aangepakt en niet aan de monding", aldus David.(JT/ foto JT)