In vergelijking met de vorige situatie, heeft Natuurpunt Middenkust anno 2018 tien hectare extra natuurgebied in beheer. Een deel van de totale oppervlakte van 192 ha is eigendom van Natuurpunt, een ander deel wordt gehuurd van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaams gewest). De vernieuwde erfpachtovereenkomst tussen stad Oostende en Natuurpunt, levert 54,65 ha op.
...

In vergelijking met de vorige situatie, heeft Natuurpunt Middenkust anno 2018 tien hectare extra natuurgebied in beheer. Een deel van de totale oppervlakte van 192 ha is eigendom van Natuurpunt, een ander deel wordt gehuurd van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaams gewest). De vernieuwde erfpachtovereenkomst tussen stad Oostende en Natuurpunt, levert 54,65 ha op."Door het beheer aan specialisten over te laten, kunnen we zorgen dat uitgestorven diersoorten terugkeren naar de bedreigde poldergraslanden in de Zwaanhoek en rond de Keignaert", bevestigt schepen van leefmilieu, Tom Germonpré. Voorzitter van Natuurpunt Stephane Venmans gaat verder. "Natuurpunt maakt op dit moment nog een beheersplan op om de bedreigde natuur beter te beschermen. We hopen dit najaar het plan te kunnen presenteren aan de Oostendenaars.""Natuurpunt beschikt nu al over heel wat mogelijkheden om in de gebieden Keignaert en Zwaanhoek natuur te beheren en te ontwikkelen. Deze boodschap dragen we uit om de vijfentwintigste verjaardag van Natuurpunt Middenkust in de verf te zetten. De viering van vandaag zondag 20 mei vormt een mooie kans voor een korte terugblik. Natuurpunt Middenkust was oorspronkelijk een afdeling van de vzw Natuurreservaten en ontstond uit een fusie van diverse verenigingen. Sinds 22 oktober 1993 wordt de huidige naam gehanteerd. In de beginperiode waren er 400 leden, ondertussen staat de teller op 1.409 leden. We organiseren wandelingen en werknamiddagen in natuurgebieden.Natuurpunt Middenkust organiseert regelmatig cursussen, maar het belangrijkste werk blijft het beheer van natuurgebieden. In een kwarteeuw groeide het natuuroppervlak dat we beheren aan van 15 ha tot 375 ha, verspreid over tien reservaten in de regio Middenkust. Er groeide een goede samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en we verstrekken advies bij de verdere uitbouw van heel wat gebieden, waaronder het stadsrandbos. Lokale overheden en andere instanties vormen belangrijke partners. Maar Natuurpunt kijkt verder dan haar neus lang is en komt ook op voor natuur buiten de reservaten", aldus nog Johan Broidioi.De vijfentwintigste verjaardag van Natuurpunt was het gespreksonderwerp in 't Kasteeltje. Natuurliefhebbers namen er deel aan de Sneukelwandeltocht. Langs de diverse haltes onderweg verschaften medewerkers van Natuurpunt deskundige uitleg. Ook de tentoonstelling en de kinderactiviteiten konden op bijval rekenen. (BVO)