De kap is maandag begonnen. In totaal worden dit najaar 217 populieren geveld. "Onbegrijpelijk, want een onafhankelijk onderzoek door een bevoegd expert wijst uit dat 70 procent van de bomen volkomen gezond zijn", klinkt het in het persberich...

De kap is maandag begonnen. In totaal worden dit najaar 217 populieren geveld. "Onbegrijpelijk, want een onafhankelijk onderzoek door een bevoegd expert wijst uit dat 70 procent van de bomen volkomen gezond zijn", klinkt het in het persbericht van Natuurpunt Damme. "Slechts 15 bomen vragen dringende actie, waarvan twee om veiligheidsredenen best onmiddellijk worden geveld. De werkgroep beschouwt de bomenrij als levend erfgoed, dat restauratie verdient, en geen afbraak. Mits onderhoud kunnen dergelijke bomen gemakkelijk 100 jaar oud worden."Natuurpunt Damme omschrijft de gebogen populieren als natuurmonumenten 'die nochtans een aantrekkingspool zijn voor talrijke toeristen, zachte recreanten en rustzoekers'. De vereniging pleit bovendien voor een beter bomenbeheer. "Zo zijn in de Pijpeweg zeker de helft van de jonge bomen in die mate beschadigd dat ze gewoon staan weg te kwijnen. Sommige exemplaren zullen aan de oppervlakte misschien nog herstellen, maar kunnen op termijn een veiligheidsrisico opleveren als ze binnenin verder inrotten aan de voet. Ze worden best meteen vervangen om de bomenrij intact te houden. Dit is alvast verspild gemeenschapsgeld door een gebrek aan nazorg."(FJA - Foto MVN)