Ook dit voorjaar trok Wingenaar Dany Depauw gewapend met enkele fuiken en laarzen in de aanslag meerdere keren naar de Vagevuurbossen in Wingene om een inventaris op te maken van de aanwezige amfibieën in de 20 poelen en waterputten die de Vagevuurbossen rijk zijn. "Het tellen is ondertussen achter de rug en de conclusie is positief. In 18 van de 20 putten hebben we amfibieën gevonden waaronder de vinpootsalamander, een toch eerder zeldzaam diertje dat heel specifieke leefomstandigheden nodig heeft", getuigt Dany enthousiast in naam van Natuurpunt De Torenvalk.
...