Vooreerst zijn er de geveltuinen met klimplanten die de stadslucht zuiveren en de huizen een natuurlijk isolatielaagje geven. Het stadsbestuur koppelt aan het reglement een actie. Als minstens acht bewoners uit dezelfde straat een geveltuintje willen verwezenlijken en aan de voorwaarden voldoen, neemt de stad de realisatie voor eigen rekening.
...

Vooreerst zijn er de geveltuinen met klimplanten die de stadslucht zuiveren en de huizen een natuurlijk isolatielaagje geven. Het stadsbestuur koppelt aan het reglement een actie. Als minstens acht bewoners uit dezelfde straat een geveltuintje willen verwezenlijken en aan de voorwaarden voldoen, neemt de stad de realisatie voor eigen rekening.Ten tweede heb je de groenslingers. Die kunnen in smalle straten, waar als gevolg van de beperkte doorgang geen andere beplantingen mogelijk zijn, toch voor wat stadsnatuur zorgen. Eigenaars van tegenoverliggende panden die samen een groenslinger wensen, moeten daarvoor een aanvraag indienen. De slingers verbinden de twee panden over de straat heen. Als aan de voorwaarden uit het reglement voldaan wordt, neemt het stadsbestuur het aanbrengen van de groenslingers gratis op zich.Nieuw is de mogelijkheid om een tijdelijke straattuin aan te leggen. Braakliggende gronden in de stadskern, begrensd door het begin en het einde van de bebouwde kom, kunnen tijdelijk fungeren als oases van groen.Via een bruikleenovereenkomst tussen het stadsbestuur en de eigenaar van de braakliggende grond kan er een minimumtermijn van twee jaar vastgelegd worden, jaarlijks stilzwijgend verlengbaar. De braakliggende grond wordt vergroend tot een tijdelijke straattuin. Het beheer ervan gebeurt door de stedelijke technische dienst. De voorwaarde is dat de groene zone publiek toegankelijk is. Als compensatie valt gedurende de looptermijn van de overeenkomst de activeringsheffing op de grond weg, dus de stedelijke belasting op onbebouwde grond. Wie een braakliggend terrein in de stadskern tot een openbaar tuintje wil laten omvormen, krijgt vanaf nu de kans om aan een groene stad bij te dragen.