Een op zijn zachtst gezegd opmerkelijke kerel is hij, Kurt Van Maele. Drieënvijftig lentes jong, geboren in Roeselare, opgegroeid in een tehuis, zowat overal te lande gewoond en zelfs heel even naar Duitsland geëmigreerd. Intussen verblijft hij al een zestal jaar op het domein Blutsyde vanwaar hij dagelijks met de fiets de gemeente afschuimt, op zoek naar achteloos achtergelaten zwerfvuil. Noem het een levensmissie.
...