Jo Herman, tevens lid van de Ardooise milieuraad, is zowat de peetvader van de Ardooise Mooimakers die regelmatig op pad gaan om zwerfvuil op te halen. Ondertussen is het aantal Mooimakers in onze gemeente opgelopen tot een 20-tal. "Hopelijk loopt he...

Jo Herman, tevens lid van de Ardooise milieuraad, is zowat de peetvader van de Ardooise Mooimakers die regelmatig op pad gaan om zwerfvuil op te halen. Ondertussen is het aantal Mooimakers in onze gemeente opgelopen tot een 20-tal. "Hopelijk loopt het aantal vervuilers door de invoering van de duurdere gele zak niet nog eens op", zegt Jo Herman. Hij stelt zich vragen bij de slogan 'de vervuiler betaalt'. "Is het niet de consument die aan het einde van de keten zit die de rekening betaalt? Is de vervuiler niet eerder de producent van plastiek of piepschuim?"Toch kan de consument ook bijdragen tot een betere recyclage, vindt hij. "De gele zak bevat nog te veel zaken die gerecycleerd kunnen worden zoals blikjes of plastic flessen, die in de blauwe zak thuishoren. En vergeten we ook het compostvat niet. Nuttig is zeker om even de website van IVIO te consulteren om te zien wat er allemaal, meestal gratis, en met een kleine moeite naar het containerpark gebracht kan worden", geeft Jo nog mee.In het debat van de duurdere zak is het volgens Jo Herman goed om een overweging te maken. "Ofwel betaalt de consument. Ofwel worden de kosten gedragen door het algemeen belang. In de hoop dat iedereen zich dit jaar wat als Mooimaker gedraagt." (JM)