Een gespecialiseerde varkenshouderij die investeerde in energiezuinige, duurzame systemen waaronder drie nieuwe varkensstallen. Mevrouw Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond en Landelijke Gilden, verwelkomde de minister en bedankte haar voor haar komst. Ze beklemtoonde hoe belangrijk het is dat er niet over de boeren maar mét de boeren ...

Een gespecialiseerde varkenshouderij die investeerde in energiezuinige, duurzame systemen waaronder drie nieuwe varkensstallen. Mevrouw Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond en Landelijke Gilden, verwelkomde de minister en bedankte haar voor haar komst. Ze beklemtoonde hoe belangrijk het is dat er niet over de boeren maar mét de boeren gesproken wordt.Niet toevallig bracht de minister een bezoek aan een bedrijf uit de grootste landbouwprovincie West-Vlaanderen, maar zo merkte burgemeester Bart Dochy met een knipoog op, ook aan Ledegem, een exponent als het om agrarische innovatie gaat.Rik en Nancy Bogaert gaven met een powerpoint-uiteenzetting duiding bij hun project dat in 2016 begon en uitmondde in een geheel vernieuwde stalinstallatie met de nieuwste technieken. Ze waren te rade gegaan bij een Nederlandse firma. Een proefstal met 4 pro domi kraamhallen moest hen inzicht geven in de nieuwe behuizing van de varkens om niet alleen een beter rendement te halen, maar ook om het comfort van de dieren te optimaliseren. De grotere ruimte die elke zeug toegemeten krijgt, heeft ook een biggennanny, een verwarmde couveuse voor biggen, die zorgt voor minder biggensterfte en een hoger welzijn van de dieren. Het koelsysteem, waarbij grondwater wordt gebruikt, en het systeem voor de mestafvoer zijn baanbrekend. Het innovatieproject kreeg een overheidssteun van 40 procent. Al heel wat mensen uit diverse landen gingen al langs om alles in de praktijk te bekijken.De grote test moet evenwel nog volgen met de komende zomer in het verschiet. Dan wordt echt duidelijk of het koelsysteem naar behoren werkt als er buitentemperaturen van 30 graden en meer worden gemeten. De testfase laat het beste vermoeden. (EDH)