Eerder zette de deputatie in november vorig jaar het licht op groen voor een uitbreiding. Toen werd de installatie van een luchtwasser als voorwaarde opgelegd. Een extra investering dus voor de ondernemer die bij de minister va...

Eerder zette de deputatie in november vorig jaar het licht op groen voor een uitbreiding. Toen werd de installatie van een luchtwasser als voorwaarde opgelegd. Een extra investering dus voor de ondernemer die bij de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in beroep ging. Met succes overigens, want de installatie van een luchtwasser is door de minister niet opgelegd.Ook de stad ging bij tegen de beslissing van de deputatie in beroep. Eerder gaf het schepencollege een negatief advies over de aanvraag voor een derde kippenstal. "We gaan na deze beslissing van de minister met het schepencollege en onze raadsman ons verder standpunt bepalen", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). "We gaan daarbij ook in overleg met de buurtbewoners en de uitbater."De bezwaren zijn zeer divers. Van geurhinder zoals een doordringende geur van ammoniak, stofhinder, aantasting gezondheid, wateroverlast, de leefkwaliteit, waardevermindering van de eigendommen, transport 's nachts en ruimtelijk storend voor de omgeving. De boerderij bevindt zich in landbouwgebied. De jonge uitbater wil uitbreiden om een meer rendabel bedrijf te runnen.(EDB)