In oktober 2018 plaatste het stadslabo een ultrasoon toestel in de zwemzone aan de Coupure en in het water aan het Stil Ende in Brugge. Dat toestel stuurt een ultrasoon signaal uit in het water. Daardoor woorden algen aangetast en afgeremd in de groei. Het signaal gaat tot 200 meter ver.

Het proefproject blijkt na evaluatie een succes. Er is volgens het stadslabo een duidelijke kwaliteitsverbetering van het water vastgesteld, met een evolutie van een slechte naar een aanvaardbare waterkwaliteit. In 2018 was er massale blauwalgengroei aan het Stil Ende. Daardoor moesten de zwanen die daar normaal leven verplaatst worden. Ook in de zwemzone aan de Coupure waren er in 2018 problemen met blauwalgen. Het ultrasoon toestel heeft ervoor gezorgd dat beide zones dit jaar vrij bleven van blauwalgen.

Er werden ook extra maatregelen genomen op lange termijn om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Er wordt jaarlijks coccolieitenkrijt in het water gebracht en beluchters zorgen voor extra zuurstof in het water. Daarnaast werd ook slib gebaggerd.

(Belga)