Er liep een mazoutspoor door de beek, richting Blanka...