"Het ging om een aardbeving van niveau 7 op de schaal van Richter in Santiago, gevolgd door een tweetal naschokken binnen het uur", laat de West-Vlaming weten, die amper enkele dagen geleden nog zijn verhaal mocht doen in onze rubriek 'Reis Rond De Wereld Langs 80 West-Vlamingen' op KW.be. "Hier in Santiago is er geen schade en zijn er evenmin slachtoffers gevallen. Zelfs de elektriciteit en het internet bleven werken, of toch zeker in de meeste zones zoals La R...

"Het ging om een aardbeving van niveau 7 op de schaal van Richter in Santiago, gevolgd door een tweetal naschokken binnen het uur", laat de West-Vlaming weten, die amper enkele dagen geleden nog zijn verhaal mocht doen in onze rubriek 'Reis Rond De Wereld Langs 80 West-Vlamingen' op KW.be. "Hier in Santiago is er geen schade en zijn er evenmin slachtoffers gevallen. Zelfs de elektriciteit en het internet bleven werken, of toch zeker in de meeste zones zoals La Reina in Santiago, waar ik woon. In Santiago is alles wel gebouwd en voorzien om een aardbeving op te vangen." "Op sommige plaatsen werkten de sirenes zelfs niet""Het epicentrum lag in Illapel, iets meer dan 300 kilometer ten noorden van Santiago. Daar was het 8,4 op de schaal van Richter. De grootste schade werd langs de kustlijn aangericht, waar de zee op verschillende plaatsen het land binnendrong. De zwaarst getroffen gebieden zijn de gebieden, geraakt door de tsunami. Het verschil qua infrastructuur met Santiago is dan ook enorm. Daar is alles veel armer en zijn de constructies veel minder stevig. Op sommige plaatsen werkten de sirenes zelfs niet. Tot nu toe is er weet van 10 dodelijke slachtoffers. Langs de kust werd 1 miljoen mensen geëvacueerd."Filip wijst ook met een beschuldigende vinger naar de overheid. "Het is opnieuw het armste deel van de bevolking dat wordt getroffen, omdat er geen algemeen nationaal beleid rond gevoerd wordt en er zo'n povere coördinatie is vanuit de centrale regering. De lokale tv-stations richten zich vooral op beelden en getuigenissen van getroffen gebieden en mensen in plaats van zich meer op de objectieve zaken te focussen. De omstandigheden, waarin de mensen buiten Santiago leven, zijn heel wat slechter dan die in de hoofdstad en zijn er de laatste jaren ook niet op vooruit gegaan. Deze gebeurtenis legt opnieuw de kloof tussen rijk en arm pijnlijk bloot, net zoals de ongelijke geografische verdeling en ontwikkeling van het land, met verstedelijkte zones enerzijds en erg 'rurale' gebieden aan de andere kant."Intussen gaat het leven grotendeels gewoon voort, merkt Filip nog. "Deze aardbeving vindt plaats in het midden van de Nationale Feesten. De mensen in Santiago blijven verder feesten en president Bachelet is momenteel niet van plan om bijvoorbeeld de militaire parade af te gelasten..."(FJA)