"In het meetstation zit een sensor die ons deze parameters bezorgt: de temperatuur, de neerslag, de vochtigheid en het bladnat. Deze parameters worden dan omgezet in een wiskundige formule waaruit wij wijnboeren kunnen afleiden of we al dan niet tegen de schimmels op het blad moeten sproeien. Zonder een meetstation gebeurt dit preventief om de 14 dagen. Daar willen we in de toekomst ...

"In het meetstation zit een sensor die ons deze parameters bezorgt: de temperatuur, de neerslag, de vochtigheid en het bladnat. Deze parameters worden dan omgezet in een wiskundige formule waaruit wij wijnboeren kunnen afleiden of we al dan niet tegen de schimmels op het blad moeten sproeien. Zonder een meetstation gebeurt dit preventief om de 14 dagen. Daar willen we in de toekomst vanaf." In het besproeiingsplan zitten ook nieuwe niet-chemische bestrijdingsmiddelen zoals spuitzwavel en Bordeauxse pap. De Bordeauxse pap werd oorspronkelijk ingezet door wijnboeren om de druiven minder aantrekkelijk te maken voor dieven. De bescherming die de wijnstok vervolgens tegen meeldauw kreeg, is nu een blijvende toepassing van de stof.Dankzij een goedgekeurd Leader-project zoeken negen Heuvellandse wijnboeren mee naar de ideale manier om duurzame wijn te verbouwen. Inagro, het extern agentschap van de provincie die advies en onderzoek biedt in de land-en tuinbouw en PC Fruit, het Limburgs onderzoekscentrum, helpen daarbij.Deze zomer worden de deelnemende wijnboeren uitgenodigd om de eerste stappen te zetten naar een duurzame wijnbouw. "En dat is helemaal niet zo eenvoudig," duidt Stefaan Decrock van de gemeente Heuvelland. "Het volstaat heus niet om duurzame wijnbouw te googelen om met een kant en klare oplossing uit te pakken. We kunnen ook niet terugvallen op bestaande technieken uit bekende wijnlanden als Frankrijk of Zuid-Afrika, omdat bijvoorbeeld het klimaat hier in Heuvelland al helemaal niet overeenstemt met het klimaat in de voornoemde landen." Met een dossier vol concrete vragen worden de wijnboeren betrokken in het duurzame wijnverhaal. "Er wordt gekeken hoe we het energieverbuik kunnen beperken of hoe we spaarzaam kunnen omgaan met water. Ook het vergroten van de biodiversiteit in de wijngaard is een een aandachtspunt. Verder wordt bekeken hoe de impact op het landschap kan beperkt worden."(MD)