Het ettelijke pagina's tellende dossier rond de krulwilg startte in 2017. De krulwilg, ook kronkelwilg genoemd, staat in een hoek achteraan de tuin van Annie Parmentier (82) en Pierre Nolf (83). De wilg is naar schatting 12 à 15 meter hoog. Het aanpalend stuk grond van buur W. V., omvat vooraan garages en achteraan een onbebouwd grasveld. De aanleiding van het geschil is een tak die boven die grond hangt.
...

Het ettelijke pagina's tellende dossier rond de krulwilg startte in 2017. De krulwilg, ook kronkelwilg genoemd, staat in een hoek achteraan de tuin van Annie Parmentier (82) en Pierre Nolf (83). De wilg is naar schatting 12 à 15 meter hoog. Het aanpalend stuk grond van buur W. V., omvat vooraan garages en achteraan een onbebouwd grasveld. De aanleiding van het geschil is een tak die boven die grond hangt. "Het gaat om één persoon, want er was niemand die kloeg dat die boom daar staat", duidt Annie. "Ik deed een aanvraag bij de stad Kortrijk om die tak of zelfs de boom weg te halen maar dat mocht niet. De aanvraag werd niet goedgekeurd. Dit na advies van Planning en Domeinen. We volgden uiteraard dat advies op en deden niets." Daarop trok buur W. V. naar het Vredegerecht. "Hij had ook een deskundige gevraagd om de boom te onderzoeken. Zijn oordeel was dat de boom necrose had en weg moest." Necrose is het plaatselijk afsterven van weefsel, in dit geval bastweefsel. "Wij hebben raad gevraagd aan het Justitiehuis. Voor een tegenexpertise deden we een beroep op Dirk Berteyn, de boomchirurg van de stad. Hij oordeelde dat de boom meer dan gezond is", pikt Pierre in. "Hij gebruikte een tomograaf. Iets waar ik nog nooit van gehoord had. Ik heb veel bijgeleerd over bomen en boomonderhoud", aldus Annie.Met deze bijkomende gegevens werd de zaak in beroep aangekaart. Ook daar verloor het echtpaar de zaak. Het gerecht besliste opnieuw dat de boom moet weggehaald worden. "De stad wordt verplicht om dat te volgen. Het is toch een stommiteit om een gezonde boom weg te halen? Plus dat ook mijn sparren er zullen onder lijden. We gaan heel onze tuin opnieuw mogen aanleggen. Ik wil absoluut geen ruzie maken of zoeken. We willen gewoon de mensen erop attent maken dat een mooie gezonde boom moet verdwijnen, terwijl men het tegenwoordig wel heeft over 'plant een boom in je tuin' en schreeuwt dat we voorzichtig moeten omspringen met de natuur. Ik begrijp dat niet. De boom heeft een geschatte waarde van meer dan 13.000 euro", zegt Annie gelaten. "Dat kost me tot nu toe al 4.000 euro. Ik heb het er niet voor over om naar cassatie te trekken. Het is nu afwachten wat de stad Kortrijk zegt." Op 3 juli dienden Annie en Pierre met spijt in het hart en op bevel van de vrederechter opnieuw een verzoek in bij de stad om de boom te vellen. Stad Kortrijk beloofde dat binnen de 30 dagen een antwoord zou volgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.