"Deze aanplanting wordt uitgevoerd door twee klasgroepen van de twee scholen uit Zillebeke", verduidelijkt schepen Valentijn Despeghel. "Vandaag was klas 7 van De Klaproos aan de beurt en op dinsdag 10 maart komt het vierde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Vincentius verder aanplanten. Dit bos werd recen...

"Deze aanplanting wordt uitgevoerd door twee klasgroepen van de twee scholen uit Zillebeke", verduidelijkt schepen Valentijn Despeghel. "Vandaag was klas 7 van De Klaproos aan de beurt en op dinsdag 10 maart komt het vierde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Vincentius verder aanplanten. Dit bos werd recent verworven door de provincie en zal als nieuw onderdeel deel uitmaken van provinciedomein de Gasthuisbossen. Door deze aanplanting krijgt het bosgebied een ecologisch zeer belangrijke randzone die bestaat uit lager groeiende struiken en bomen. Dankzij de goede bezonning langs de bosrand en de keuze voor bloesemrijke en bosrijke struiksoorten zal deze bosrand vele insecten, vogels en zoogdieren aantrekken die er voedsel en schuilplaatsen zullen vinden. Deze plantactie verloopt in nauwe samenwerking met de domeinbeheerders van het Palingdomein en de Gasthuisbossen.""Op vrijdag 20 maart volgt nog een aanplanting van een nieuw 'Vogelbosje' aan het grasland nabij het grote Auriscomplex dichtbij het rondpunt met de Pilkemseweg. Deze actie kadert binnen de bredere acties vanuit het stadspersoneel om de eigen CO2-uitstoot te reduceren. Deze plantactie wordt financieel gesteund door de Ieperse Milieuraad.""Alles samen zullen er tijdens het plantseizoen 2019-2020 in Ieper meer dan 14.500 nieuwe boompjes en struiken aangeplant zijn, op initiatief of in nauwe samenwerking met de stad. Een resultaat waar iedereen die hier aan meewerkte best trots op mag zijn." (EG)Info: Lieven Stubbe, lieven.stubbe@ieper.be, 0474 55 97 18, 057 44 16 68.