Ze willen de soort hiermee ondersteunen bij het broedproces. Het is de bedoeling dat de slangen er hun eieren zullen afzetten. Er werden dorre takken, maaisel, compost en paardenmest door e...

Ze willen de soort hiermee ondersteunen bij het broedproces. Het is de bedoeling dat de slangen er hun eieren zullen afzetten. Er werden dorre takken, maaisel, compost en paardenmest door elkaar op hopen gelegd. Als die hopen beginnen te broeien, bereiken ze zo de juiste temperatuur die de eieren nodig hebben. Broeihopen zijn van groot belang voor de voortplanting van ringslangen. Dit initiatief kadert in het project Rivierherstelplan Leie.De ringslang, te herkennen aan zijn bruingrijze tot zwartgrijze kleur, een witte buik en een gele band om de hals, wordt al enkele jaren waargenomen langs de Leie. Het is een beschermde diersoort en ongevaarlijk. Hun leefgebied breidt uit. De ringslang komt in Vlaanderen van nature voor, net als de adder en de gladde slang. De slang, die niet giftig is, kan tot één meter lang worden. Op het menu van het reptiel staan kikkers en kleinere zoogdieren.