"Landbouwers doen er alles aan doen om distels op hun grond te vernietigen, maar provinciale domeinen als De Palingbeek in Ieper en de Kemmelberg in Heuvelland raken overwoekerd. Het is nochtans wettelijk verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels met alle middelen te beletten", zegt Eric Boussery, bestuurslid bij ABS.
...

"Landbouwers doen er alles aan doen om distels op hun grond te vernietigen, maar provinciale domeinen als De Palingbeek in Ieper en de Kemmelberg in Heuvelland raken overwoekerd. Het is nochtans wettelijk verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels met alle middelen te beletten", zegt Eric Boussery, bestuurslid bij ABS. "De provincie zet borden op haar domeinen, waarop aangegeven wordt dat er geen schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden ingezet worden omwille van het milieu en de gezondheid. De provincie beweert dat ze haar best doen om opschietende kruiden op alternatieve manieren in bedwang te houden, maar we zien dat alle onkruiden er welig tieren. Een distel vormt jaarlijks tussen de 5.000 en 40.000 zaden, die tot 20 jaar kiemkrachtig in de bodem blijven. Hoe zullen naburige landbouwers een jaar later duizenden distels bestrijden op hun weiden en landerijen? Er is geen tijd voor handmatige bestrijding en er wordt met de vinger gewezen bij het gebruik van pesticiden."Veehouder Joris Lebbe (61) vreest dat zijn weide bij De Palingbeek volgend jaar vol distels staat: "De stekels van distels zijn schadelijk voor mijn runderen en voor boeren, die aan hooi werken.Van zodra ik een distel zie, graaf ik ze uit of sproei ik ze dood, want afmaaien is zaaien. De provincie laat distels uitvliegen en wij moeten ze dan bestrijden. Dat klopt niet."Volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe is er geen wettelijke verplichting meer voor distelbestrijding in natuurgebieden. "In het kader van goed nabuurschap gaan we graag in dialoog met landbouwers voor gerichte distelbestrijding. Landbouwers met percelen rond de provinciale domeinen kunnen problemen melden via 050/40.70.56 of domeinen@west-vlaanderen.be."