De investeerder achter het project: het Ieperse familiebedrijf Truckwash en Tankcleaning, dat wagens en tanks reinigt en afvalwater zuivert op biologische wijze. "We voerden succesvolle testen uit om mest te zuiveren tot irrigatiewater", vertelt zaakvoerder en bio-ingenieur Johny Verhelst (26) uit Langemark. "Deze mestzuivering gaat verder dan traditionele mestverwerking, want effluent wordt nog altijd als mest bestempeld. Ons water heeft dezelfde kwaliteit als regen. Het innovatieve is vooral dat het water wordt ontzout, zodat het een goede kwaliteit heeft als irrigati...

De investeerder achter het project: het Ieperse familiebedrijf Truckwash en Tankcleaning, dat wagens en tanks reinigt en afvalwater zuivert op biologische wijze. "We voerden succesvolle testen uit om mest te zuiveren tot irrigatiewater", vertelt zaakvoerder en bio-ingenieur Johny Verhelst (26) uit Langemark. "Deze mestzuivering gaat verder dan traditionele mestverwerking, want effluent wordt nog altijd als mest bestempeld. Ons water heeft dezelfde kwaliteit als regen. Het innovatieve is vooral dat het water wordt ontzout, zodat het een goede kwaliteit heeft als irrigatiewater. Groenten bijvoorbeeld zijn heel gevoelig aan zout."Vorig jaar begonnen grote werken op de boerderij van de vader van Johny aan de Beekstraat in Langemark voor de bouw van twee opslagtanks voor ruwe mest, een opslagloods voor dikke fractie, een buffertank voor dunne fractie, een biologische zuiveringstank van 10.000 kubieke meter en drie buffertanks met een totale capaciteit van 32.000 kubieke meter irrigatiewater. Landbouwers voeren nu al mest aan. "De ruwbouw is bijna klaar, we hopen eind februari te beginnen met de productie van irrigatiewater. Er bestaan al installaties, waarbij effluent wordt omgezet in water, maar niet op zo'n duurzame manier. Wij gebruiken elektriciteit en willen hiervoor zonne- of windenergie aanwenden. We zoeken nog een duurzame warmtebron en hopen tegen eind 2021 CO2-neutraal te zijn. De kostprijs blijft beperkt, zodat het water gebruikt kan worden in de landbouw.""In een eerste fase kunnen we water voorzien voor 8 landbouwbedrijven, 1 tuinbouwbedrijf en 2 industriële bedrijven via een irrigatienetwerk van 5 km lang in een straal van 3 km rond het bedrijf. In een tweede fase kan dat netwerk uitgebreid worden, afhankelijk van de vraag. Met een pomp steken we druk op de leiding en we spreken met de deelnemende bedrijven af wie wanneer water afneemt. Het water dat we over hebben, kunnen andere landbouwers komen afhalen met tankwagens. Het innovatieve gedeelte van ons project kan rekenen op een Vlaamse subsidie van meer dan 1 miljoen euro, omdat dit een grote impact kan hebben op de sector. Stel dat 50 mestverwerkingen met een capaciteit van 30.000 kubieke meter hun mest omzetten in water, dan komt er anderhalf miljoen kubieke meter water op de markt. Ons bedrijf vervult een maatschappelijke rol: het milieuprobleem van mest aanpakken enerzijds en planten laten groeien anderzijds. Boeren kunnen hier hun mest kwijt, spoelen hun tankwagen en vullen deze met water. Hoe meer landbouwers meedoen, hoe beter."Op termijn wil het bedrijf de nutriënten recupereren uit de mest om kunstmest te produceren en grondstoffen voor de industrie. Het water wordt voorlopig niet gebruikt als drinkwater voor dieren: "Het zou kunnen als we het ontsmetten, maar hiervoor moeten we eerst een risicoanalyse en testen uitvoeren. Dit is nog niet de bedoeling." (TP)