Bovendien mag hij de komende drie jaar geen geiten of schapen meer houden. Dat besliste de rechter in Kortrijk na herhaalde inbreuken bij het houden van schapen en geiten. Op 4 maart vorig jaar betrapte d...

Bovendien mag hij de komende drie jaar geen geiten of schapen meer houden. Dat besliste de rechter in Kortrijk na herhaalde inbreuken bij het houden van schapen en geiten. Op 4 maart vorig jaar betrapte de politie op het erf van Paul D. drie Marokkanen die er illegaal schapen aan het slachten waren. De landbouwer had al twee veroordelingen op zijn kerfstok, maar veegde de voorbije jaren opnieuw zijn voeten aan de wetgeving. In september 2015 bleken tientallen schapen en geiten administratief niet in orde. Bovendien waren in beslag genomen dieren verdwenen. Afvoer van kadavers of slachtafval gebeurde evenmin reglementair. Bij een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ontstak hij op de koop toe in woede. Bij een eerdere veroordeling liep hij al een boete van 5.400 euro op. Als hij nog inbreuken pleegt rond het slachten van dieren of het houden van schapen of geiten, zal hij een dwangsom van respectievelijk 1.000 of 250 euro per overtreding moeten betalen. (LSi)