Een buurttuin uitbreiden, een boomgaard of een klein bosje aanplanten, een groen ontmoetingsplekje creëren. Privépersonen of verengingen starten onder begeleiding een crowdfundingcampagne op om geld in te zamelen voor een groeninitiatief. Slechts de helft van het nodige bedrag dient ingezameld te worden, want het Landschapsfonds Westhoek, legt de andere helft bij.

Dit alles werd voorgesteld op het gemeentehuis van Zonnebeke door Het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie West-Vlaanderen, Het Streekfonds West-Vlaanderen en het crowdfundingplatform in aanwezigheid van gedeputeerde Guido Decorte. "Dit is een bewijs van de goede samenwerking tussen de verschillende actoren, een voorbeeld van Publiek en private samenwerking. We zijn er van overtuigd dat het de bewoners zijn die het landschap maken", aldus de gedeputeerde.

Initiatiefnemers kunnen zich tot 15 januari aanmelden via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds. Eind januari volgen ze dan een workshop om vlot een crowdfundingcampagne op te zetten. In februari 2019 krijgen de initiatieven te horen of ze een bijdrage ontvangen van het Landschapfonds. Die bijdrage bedraagt 50% van het bedrag, met een minimum van 500 euro en een maximum van 5.000 euro. De proefprojecten zullen lopen tot eind maart. Als alles vlot verloopt, hoopt het Regionaal Landschap midden volgend jaar een definitief "Landschapsfonds Westhoek" op te richten. Zo wordt op een eigentijdse manier ingezet om het landschap verder vorm te geven

(NVZ)

Een buurttuin uitbreiden, een boomgaard of een klein bosje aanplanten, een groen ontmoetingsplekje creëren. Privépersonen of verengingen starten onder begeleiding een crowdfundingcampagne op om geld in te zamelen voor een groeninitiatief. Slechts de helft van het nodige bedrag dient ingezameld te worden, want het Landschapsfonds Westhoek, legt de andere helft bij.Dit alles werd voorgesteld op het gemeentehuis van Zonnebeke door Het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie West-Vlaanderen, Het Streekfonds West-Vlaanderen en het crowdfundingplatform in aanwezigheid van gedeputeerde Guido Decorte. "Dit is een bewijs van de goede samenwerking tussen de verschillende actoren, een voorbeeld van Publiek en private samenwerking. We zijn er van overtuigd dat het de bewoners zijn die het landschap maken", aldus de gedeputeerde.Initiatiefnemers kunnen zich tot 15 januari aanmelden via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds. Eind januari volgen ze dan een workshop om vlot een crowdfundingcampagne op te zetten. In februari 2019 krijgen de initiatieven te horen of ze een bijdrage ontvangen van het Landschapfonds. Die bijdrage bedraagt 50% van het bedrag, met een minimum van 500 euro en een maximum van 5.000 euro. De proefprojecten zullen lopen tot eind maart. Als alles vlot verloopt, hoopt het Regionaal Landschap midden volgend jaar een definitief "Landschapsfonds Westhoek" op te richten. Zo wordt op een eigentijdse manier ingezet om het landschap verder vorm te geven(NVZ)