Partij Groen klaagt op regelmatige basis het bosbeleid van de Vlaamse regering aan. Wie langs de autosnelweg rijdt heeft wellicht ook bemerkt dat de bomen aan de rand gekapt worden. Volgens gemeenteraadslid Philippe Mingels vind je in Lauwe een absurd voorbeeld van dat kapbeleid. "Net zoals op vele plaatsen werd ook op de berm langs de autosnelweg, ter hoogte van de Dronckaertstraat, op de grens tussen Lauwe en Marke het zogenaamde 'hakhoutbeheer...

Partij Groen klaagt op regelmatige basis het bosbeleid van de Vlaamse regering aan. Wie langs de autosnelweg rijdt heeft wellicht ook bemerkt dat de bomen aan de rand gekapt worden. Volgens gemeenteraadslid Philippe Mingels vind je in Lauwe een absurd voorbeeld van dat kapbeleid. "Net zoals op vele plaatsen werd ook op de berm langs de autosnelweg, ter hoogte van de Dronckaertstraat, op de grens tussen Lauwe en Marke het zogenaamde 'hakhoutbeheer' toegepast", zegt Philippe Mingels. "Daarbij worden alle bomen tot op de grond afgezaagd om dan later lagere vegetatie te krijgen." "Met de bomen verdwijnt ook de buffer tegen geluid en fijn stof. Het stukje bos dat werd gekapt aan de Dronckaertstraat is ingekleurd als bosgebied op het gewestplan", vult provincieraadslid Maarten Tavernier aan. "Het lijkt me logisch dat deze inkleuring voorrang heeft op enig ander argument om die bomen te kappen. Dit stukje bos stond trouwens in mei vorig jaar aangeduid als een van de 'meest kwetsbare en waardevolle bossen' in het kader van een onderzoek van de Vlaamse regering. Die studie, die de zonevreemde bossen in kaart moest brengen in opdracht van minister Schauvlieghe, verdween ondertussen weer in de koelkast."Groen klaagt vooral aan dat er bij het kappen zelfs geen rekening wordt gehouden met de ruimtelijke bestemming. "Een jaar geleden benoemt de Vlaamse regering dit bos tot 'meest kwetsbaar en waardevol' en nog geen jaar later hakt diezelfde Vlaamse regering dit bos om", is ook Vlaams parlementslid Bart Caron erg misnoegd. "Dat terwijl er in Vlaanderen, en zeker in deze regio, al veel te weinig bos is."