Partij Groen klaagt op regelmatige basis het bosbeleid van de Vlaamse regering aan. Wie langs de autosnelweg rijdt heeft wellicht ook bemerkt dat de bomen aan de rand gekapt worden. Volgens gemeenteraadslid Philippe Mingels vind je in Lauwe een absurd voorbeeld van dat kapbeleid. "Net zoals op vele plaatsen werd ook op de berm langs de autosnelweg, ter hoogte van de Dronckaertstraat, op de grens tussen Lauwe en Marke het zogenaamde 'hakhoutbeheer...