De Vlaamse Milieumaatschappij is niet betrokken bij dit project. "De VMM maakt luchtkwaliteitsmodellen op voor Vlaanderen, dat klopt", stelt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A). "Maar in Kortrijk hebben ze geen meetpunt. Ze baseert zich op het meetpunt in Zwevegem. Daarom beslisten we als stad om zelf te investeren in meetpunten, zodat we de luchtkwaliteit in de stad op een wetenschappelijk verantwoorde manier ku...

De Vlaamse Milieumaatschappij is niet betrokken bij dit project. "De VMM maakt luchtkwaliteitsmodellen op voor Vlaanderen, dat klopt", stelt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A). "Maar in Kortrijk hebben ze geen meetpunt. Ze baseert zich op het meetpunt in Zwevegem. Daarom beslisten we als stad om zelf te investeren in meetpunten, zodat we de luchtkwaliteit in de stad op een wetenschappelijk verantwoorde manier kunnen inschatten."Stad Kortrijk sloot daarvoor een overeenkomst af met start-up Aptus, die in Hangar K op Kortrijk Weide is gevestigd. "We kochten zes meettoestellen aan en betaalden daarvoor 35.000 euro", stelt schepen van ICT Philippe De Coene (SP.A). "Die toestellen meten zowel het fijn stof als de stikstofdioxide in de lucht. Interessant is dat de resultaten kunnen worden bekeken op de website van de stad en ook gebruikt kunnen worden door de Vlaamse Milieumaatschappij, scholen, wetenschappers, enzovoort."Intussen is er al één meettoestel in gebruik: in de Minister Liebaertlaan vlak bij de Skatebowl. Bert Herrewyn: "Dat is een drukke invalsweg. Er komen er ook nog in de Doorniksesteenweg ter hoogte van de brandweerkazerne, de Meensesteenweg ter hoogte van Bissegemplaats, de Oudenaardsesteenweg aan het VTI en de Leiestraat ter hoogte van het stadhuis. We kozen als zesde locatie een plek die een pak groener is, namelijk sportcentrum Wembley."Op die zes locaties zal er minstens zes maanden een meettoestel hangen. "Een half jaar omdat we dan de luchtkwaliteit tijdens verschillende seizoenen en weersomstandigheden meten", aldus nog de schepen van Leefmilieu. "Daarna kunnen de meettoestellen elders worden ingezet. We nemen al maatregelen om gezondere lucht in Kortrijk te hebben, denk maar aan Kortrijk Renoveert of Kortrijk Fietst, maar met die resultaten kunnen we nog een stapje verder gaan."Stad Kortrijk denkt er bijvoorbeeld aan om informatieborden te zetten in de buurten waar de luchtkwaliteit gemeten wordt. Die zouden dan aangeven hoe goed/slecht de luchtkwaliteit op dat moment is.