Heel wat blik, plastiek en recent een twintigtal flesjes van een sterke drank werden reeds uit het vaartje verwijderd. Zelfs wijnflessen worden gewoon in het water gegooid, alhoewel in het dorp sinds lang een flessencontainer staat. "Alhoewel de Steengracht afgelopen winter uitgediept en gereinigd werd, heb ik recent een zestal vuilniszakken vol afv...