"In principe wordt er in Europa niet gesproken over tornado's, wel eerder over windhozen", vertelt weerkundige Nicolas Roose. "De term tornado wordt in de media maar al te graag gebruikt om de kop of het artikel kracht bij te zetten. In Amerika ligt de term 'tornado' wel voor de hand, omdat de omstandigheden tot klassieke wervelstormen daar wel goed zijn."
...