In 2017 en 2018 deed deze situatie zich ook al eens voor, met als resultaat een massale vissterfte in 2017. In 2018 en 2019 heeft het visbestand in het Boudewijnkanaal zich vermoedelijk nog niet voldoende hersteld.

Uit onderzoek van het labo en de wekelijkse zuurstofmetingen, blijkt dat deze situatie zich voordoet als gevolg van een massale algengroei in een hele korte tijd. Die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de nutriënt fosfor, dat dan weer in het water terecht komt door de lozingen in het kanaal. De grootste fosforbron in het Boudewijnkanaal is de lozing van het RWZI, de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, dat met zijn grote debiet per jaar het Boudewijnkanaal 2,5 keer ververst.

Gezien het Boudewijnkanaal als een bijna gesloten bak kan worden beschouwd, heeft dit een zeer grote invloed op de waterkwaliteit. Recent werd er in een overlegvergadering met het RWZI dit probleem verder besproken en zal dit ook meegenomen worden bij de verdere verlenging van de milieuvergunning.

Franky Demon: "De waterkwaliteit van het Boudewijnkanaal is in het algemeen aanvaardbaar en zeer sterk verbeterd sinds 1996, met evolutie van zeer slechte waterkwaliteit tot aanvaardbare waterkwaliteit. Enkel nog het verminderen van het fosfor gehalte kan een oplossing bieden voor dit probleem. Gezien de huidige zuurstofloze toestand van het water is recreatie en contact met het water te vermijden."

Er zijn mogelijk ook giftige algen aanwezig in het kanaal. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Er werd een monster genomen voor onderzoek van het type giftige alg. "Ondertussen gaf ik opdracht om dit staal zo snel mogelijk te laten testen, om alle risico's uit te sluiten," vult Demon nog aan.

De Stad Brugge wil elk risico uitsluiten. Daarom komt er, wanneer de labo-uitslagen binnen zijn, hoogstwaarschijnlijk een verbod voor elke vorm van zachte recreatie op het kanaal. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden... Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang dit recreatieverbod zal gelden. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. "Ik zal er nauwgelet op toezien dat de situatie op de voet verder opgevolgd wordt, en dat er heel regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek worden genomen," zegt Demon.

In 2017 en 2018 deed deze situatie zich ook al eens voor, met als resultaat een massale vissterfte in 2017. In 2018 en 2019 heeft het visbestand in het Boudewijnkanaal zich vermoedelijk nog niet voldoende hersteld.Uit onderzoek van het labo en de wekelijkse zuurstofmetingen, blijkt dat deze situatie zich voordoet als gevolg van een massale algengroei in een hele korte tijd. Die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de nutriënt fosfor, dat dan weer in het water terecht komt door de lozingen in het kanaal. De grootste fosforbron in het Boudewijnkanaal is de lozing van het RWZI, de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, dat met zijn grote debiet per jaar het Boudewijnkanaal 2,5 keer ververst. Gezien het Boudewijnkanaal als een bijna gesloten bak kan worden beschouwd, heeft dit een zeer grote invloed op de waterkwaliteit. Recent werd er in een overlegvergadering met het RWZI dit probleem verder besproken en zal dit ook meegenomen worden bij de verdere verlenging van de milieuvergunning.Franky Demon: "De waterkwaliteit van het Boudewijnkanaal is in het algemeen aanvaardbaar en zeer sterk verbeterd sinds 1996, met evolutie van zeer slechte waterkwaliteit tot aanvaardbare waterkwaliteit. Enkel nog het verminderen van het fosfor gehalte kan een oplossing bieden voor dit probleem. Gezien de huidige zuurstofloze toestand van het water is recreatie en contact met het water te vermijden."Er zijn mogelijk ook giftige algen aanwezig in het kanaal. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Er werd een monster genomen voor onderzoek van het type giftige alg. "Ondertussen gaf ik opdracht om dit staal zo snel mogelijk te laten testen, om alle risico's uit te sluiten," vult Demon nog aan.De Stad Brugge wil elk risico uitsluiten. Daarom komt er, wanneer de labo-uitslagen binnen zijn, hoogstwaarschijnlijk een verbod voor elke vorm van zachte recreatie op het kanaal. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden... Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang dit recreatieverbod zal gelden. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. "Ik zal er nauwgelet op toezien dat de situatie op de voet verder opgevolgd wordt, en dat er heel regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek worden genomen," zegt Demon.