Het vogelopvangcentrum (VOC) van Oostende op het domein Raversijde werd in 1984 in eerste instantie opgericht voor de opvang en verzorging van stookolieslachtoffers.
...