Sommige akkers lagen er inderdaad bij als stranden en op de rijbaan waren hier en daar zandophopingen ontstaan. Maar daarbij werd dan gesuggereerd dat het zand afkomstig zou zijn geweest van de zee en daar is volgens de omwonenden niets van aan. "'t Is hier inderdaad precies het Klein Strand, maar al dat zand komt gewoon van ...

Sommige akkers lagen er inderdaad bij als stranden en op de rijbaan waren hier en daar zandophopingen ontstaan. Maar daarbij werd dan gesuggereerd dat het zand afkomstig zou zijn geweest van de zee en daar is volgens de omwonenden niets van aan. "'t Is hier inderdaad precies het Klein Strand, maar al dat zand komt gewoon van die achterliggende akkers daar. Die werden pas vorig weekend ingezaaid", zegt Daniël Taveirne uit de Legeweg.Mysterie opgelost dus: geen duinzand maar wandelende akkers. "Het heeft hier dan ook nogal wat gestoven de voorbije dagen. We zien dat fenomeen wel vaker, maar het was nog nooit zo extreem. De wind blaast doorgaans ook uit een andere richting", aldus nog Daniël Taveirne. De suggestie dat het zand landinwaarts werd geblazen door de noorderwind die zondag en maandag over de regio trok, acht ook Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee weinig waarschijnlijk. "Erg onwaarschijnlijk dat dit zand van zee kwam. In dat geval zou het immers ook op veel andere plaatsen te zien moeten zijn geweest en dit was blijkbaar een zeer plaatselijk verschijnsel", zegt hij. Seys denkt eventueel ook in de richting van een bouwwerf. "Zo blijken verderop in de Legeweg grote werken aan de gang te zijn (de nieuwe verkaveling Varsenare Noord, red., maar een bezoekje ter plaatse leert ons dat ze daar alvast geen zand missen). Deze situeren zich ten noordoosten van Jabbeke en laat dit nu net de overheersende windrichting zijn geweest waaruit de wind afgelopen zondag en maandag blies. Dit, plus de grote droogte en de nog kale velden en je hebt mogelijks het recept voor je 'Jabbeke Strand'", klinkt het. (WK)