Het plan heeft vijf uitgangspunten: meer groen, mensgericht groen, klimaatadaptief groen, milieuvriendelijk groen en goed beheersbaar groen. "Om onze klimaatambities in Izegem waar te maken, willen we in onze stad duizenden nieuwe bomen aanplanten. Dat kunnen extra bomen in bosgebieden zijn, maar evengoed bomen in wijken of langs straten of landelijke wegen. Het groenplan bevat een bebossingskaart met concrete voorstell...

Het plan heeft vijf uitgangspunten: meer groen, mensgericht groen, klimaatadaptief groen, milieuvriendelijk groen en goed beheersbaar groen. "Om onze klimaatambities in Izegem waar te maken, willen we in onze stad duizenden nieuwe bomen aanplanten. Dat kunnen extra bomen in bosgebieden zijn, maar evengoed bomen in wijken of langs straten of landelijke wegen. Het groenplan bevat een bebossingskaart met concrete voorstellen waar die bomen de komende jaren moeten komen", zegt burgemeester Bert Maertens, zelf bevoegd voor klimaat.Het afgelopen jaar maakte de deskundige groeninfrastructuur, Tristan Coens, een uitgebreide inventarisatie van het groen op het openbaar domein. "We hebben nu zicht op het aantal bomen en de staat waarin ze verkeren, maar bijvoorbeeld ook op het aantal vierkante meter gras. Door alles letterlijk in kaart te brengen zie je duidelijk dat er zeker in het stadscentrum te weinig groen is. De ontwikkeling op site Baertshof, waar we 40 procent functioneel openbaar groen voorzien, is dus zeker een stap in de goeie richting", luidt het bij de groendeskundige.Op basis van de inventarisatie is per stadsdeel een groenvisie uitgewerkt, met een concreet actieplan. Schepen Maertens: "We geven daarbij aan wat we op korte termijn, tijdens deze legislatuur, willen realiseren. Maar we kijken ook verder vooruit, op middellange en lange termijn. Enkele concrete voorbeelden zijn groenslingers om de smalle straten in de stads- en dorpskernen op te fleuren, het ontharden en aanplanten van verkeersdruppels met vaste planten of het inzaaien van bijenvriendelijke bloemenmengsels in groenzones.""Nooit eerder maakte de stad zo'n ambitieus groenplan, mét een weldoordachte visie op lange termijn. Het is een uitstekend planningsinstrument en zal de toekomst van onze groeninrichting voor een heel lange periode. Bovendien zal het sterk bijdragen aan het behalen van de doelstellingen in het kader van het klimaatplan. Ons groenplan mag je gerust zien als onze bijbel voor meer en beter bos en groen in Izegem", besluiten burgemeester Bert Maertens en schepen Caroline Maertens.(vadu/foto fmei)