Drinkwater wordt in het algemeen voor 50 procent aangeboden via grondwaterbronnen, maar West-Vlaanderen kent slechts een beperkte hoeveelheid aan geschikte grondwaterlagen. Daarom wordt er ook noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt van oppervlaktewateren. Het spaarbekken De Blankaart in Diksmuide met een grootte van 60 hectare dient hier al sinds de jaren 70 voor. De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht (IWVA) pompt vooral grondwater op onder de duinen terwijl ze alert blijft voor het waterpeil.
...

Drinkwater wordt in het algemeen voor 50 procent aangeboden via grondwaterbronnen, maar West-Vlaanderen kent slechts een beperkte hoeveelheid aan geschikte grondwaterlagen. Daarom wordt er ook noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt van oppervlaktewateren. Het spaarbekken De Blankaart in Diksmuide met een grootte van 60 hectare dient hier al sinds de jaren 70 voor. De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht (IWVA) pompt vooral grondwater op onder de duinen terwijl ze alert blijft voor het waterpeil. "West-Vlaanderen heeft een tekort aan drinkwaterbronnen. Ze heeft geen grote hoeveelheid grondwater en ook geen grote wateren zoals de Schelde en de Maas", vertelt directeur kwaliteit en milieu bij IWVA Emmanuel Van Houtte. "Het drinkwaterverbruik blijft stijgen. Door het beperkte aanbod in West-Vlaanderen aan zoet water voor drinkwaterproductie, samen met de klimaatverandering die zorgt voor langere droogteperiodes, stijgt de druk op de grondwatervoorraden en het oppervlaktewater." Drinkwaterleveranciers moeten dus nieuwe manieren zoeken om watertekorten te vermijden. In 2002 implementeerde IWVA al een nieuwe membraantechnologie dat het water reinigde en de kwaliteit ervan aanzienlijk verbeterde. Gezuiverd afvalwater wordt met deze membranen herbruikbaar gemaakt en in de duinen geïnfiltreerd. Dat betekent dat gezuiverd afvalwater aan het oppervlak, bijvoorbeeld via een vijver, de bovenste zanden op natuurlijke wijze infiltreert. Na gemiddeld twee maanden pompt de drinkwaterleverancier het water dan weer op. Het was vooral dankzij de combinatie van de membraantechnologie en infiltratie dat er de laatste vier jaar geen watertekorten ontstonden. Toch blijft door de klimaatverandering en aanhoudende droogteperiodes de dreiging van een watertekort reëel. "Elke droogteperiode is anders. En we kunnen ons in de toekomst eraan verwachten dat dit meer zal voorkomen", deelt directeur Van Houtte mee. "De vraag in de zomer kan trouwens twee keer zo groot zijn als tijdens een normale winterdag. Zo kent de Westkust in de winter gemiddeld een verbruik van ongeveer 10.000 m³ en in de zomer 20.000 m³." IWVA voert daarom nog steeds onderzoek naar nieuwe manieren om drinkwater te winnen. Hieruit ontstond dus het idee voor het ontziltingsproject in Nieuwpoort, waarbij zoet water wordt gewonnen uit brak tot zout water. Het project zou ongeveer 20 miljoen euro kosten. Meer dan 20 jaar ervaring met deze membraantechnologie komt hier van pas."Nieuwpoort heeft veel water. Er komen zes stromen, waaronder de rivier de IJzer, samen. Daar kunnen we dus tijdens droogteperiodes aan waterwinning doen. We kunnen ook via membranen water uit zee behandelen", legt directeur Van Houtte uit. Op deze wijze is er dus gedurende een groot deel van het jaar voldoende water landinwaarts beschikbaar en in andere perioden blijft er altijd water beschikbaar van de zeezijde. Ook de drinkwaterintercommunales De Watergroep en Farys stapten mee in het onderzoek. Als het ontziltingsproject tot een goed einde wordt gebracht, zal er dus een continue aanbod van drinkwater zijn via een combinatie van oppervlaktewater en water gewonnen uit zeewater. Er wordt ook bestudeerd of dit drinkwater in de winter geïnjecteerd kan worden in diepere grondlagen om zo drinkwater te stockeren tot in de zomer. "Het komend decennium willen we robuuster zijn in het aanbieden van duurzaam drinkwater", aldus directeur Van Houtte. De IWVA beschikt over een pompstation ter hoogte van de jachthaven op ongeveer 500 meter van de Ganzepoot. Daar zou een nieuwe behandelingsinstallatie gebouwd kunnen worden. Er is daar al een verbinding met de collega's van Farys en De Watergroep waar wateruitwisseling plaatsvindt. Het ontziltingsproject startte in februari met onderzoek van de kwaliteit van het water in de verschillende waterstromen in de Ganzenpoot, de IJzergeul en de jachthaven Novus Portus. Tegelijk vindt er via het gebruik van sondes, geplaatst door De Watergroep, sinds halfweg juni een voortdurende registratie van de geleidbaarheid van het water plaats. "Dat betekent dat er gemeten wordt hoeveel zouten er zich in het water bevinden. Deze metingen vullen de gegevens van de staalnames aan. Op deze manier wordt duidelijk wat soort water per periode beschikbaar is en ontstaat er een globaal beeld voor het project", verduidelijkt directeur Van Houtte. Deze onderzoeken en behandelingen zouden het mogelijk moeten maken om binnen drie jaar tot 15.000 m³ extra drinkwater van hoge kwaliteit te produceren. (DV)