Na een welkomstwoord door Vincent Dumortier schetste Michel Werbrouck de historiek van dit bos en de diverse stappen die ondernomen werden om een nieuwe toegangsweg via de Noordstraat te realiseren.
...