Schepen Valentijn Despeghel (SP.A) maakte het ambitieuze streefdoel bekend op de gemeenteraad van maandag nadat CD&V kritiek had geuit op de verkoop van 4,5 ha OCMW-gronden aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in Zillebeke. Volgens oud-landbouwschepen Stephaan De Roo (CD&V) ging het om een uitverkoop van landbouwgrond. "Er wordt voorbij gegaan aan hoe deze gronden destijds werden verworven: ten bate van de minderbedeelden in onze maatschappij. Niet ten bate van Natuur en Bos die zijn doelstellingen moet halen om 4.000 ha extra bos te verwerven", aldus Stephaan De Roo.
...

Schepen Valentijn Despeghel (SP.A) maakte het ambitieuze streefdoel bekend op de gemeenteraad van maandag nadat CD&V kritiek had geuit op de verkoop van 4,5 ha OCMW-gronden aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in Zillebeke. Volgens oud-landbouwschepen Stephaan De Roo (CD&V) ging het om een uitverkoop van landbouwgrond. "Er wordt voorbij gegaan aan hoe deze gronden destijds werden verworven: ten bate van de minderbedeelden in onze maatschappij. Niet ten bate van Natuur en Bos die zijn doelstellingen moet halen om 4.000 ha extra bos te verwerven", aldus Stephaan De Roo.Op de gemeenteraad benadrukte schepen Despeghel dat de pachter zelf voorstelde om de landbouwkundig minderwaardige gronden te verkopen aan ANB en dat de percelen volledig omsloten liggen door de natuurdomeinen Passendaleveld en Bassevillebeekvallei en de bosdomeinen Godtschalck en Groenenburg. "De verkoop kwam er ook door de zoektocht naar geschikte percelen om geboortebomen aan te plannen. Bovendien is het de vraag van de Vlaamse regering om extra bos te voorzien, tegen 2030 10.000 ha extra in Vlaanderen. Gemiddeld wil dit zeggen dat we tegen 2030 in Ieper 96 ha bijkomend bos zouden moeten aanplanten als we Vlaamse doelstellingen willen halen. Ofwel 9,6 ha per jaar. Daarom kiest deze bestuursploeg kiest ervoor om buiten de bebouwde kom natuurbeherende instanties en verenigingen zoals ANB, Provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt te laten investeren in bijkomende natuur. Pachtvrije percelen, gelegen in niet-herbevestigd agrarisch gebied, die grenzen aan natuur- en/of bosgebied, kunnen voor ons verkocht worden aan ANB of provincie West-Vlaanderen."Het stadsbestuur wil tegemoet komen aan de vraag van de Vlaamse regering om extra bos te realiseren in Ieper. "We streven ernaar om deze legislatuur 100.000 bomen aan te planten op ons grondgebied", poneerde Despeghel. "100.000 is inderdaad ambitieus, maar is er een alternatief? We zitten met de opwarming van de aarde, tekort aan water, uitdroging van de bodem, sterke achteruitgang biodiversiteit... We zitten op een kantelpunt en moeten zorgen dat onze nakomelingen nog een toekomst hebben om hier te kunnen wonen en ondernemen."Ieper2050, het initiatief van oppositiepartijen CD&V en Groen om een klimaatplan op te stellen, kwam begin dit jaar met de ambitie om tegen 2050 85.000 bomen te planten. Het huidige stadsbestuur wil er 15.000 méér planten in amper vijf jaar, maar is dat wel realistisch? "Afgelopen plantseizoen hebben we al 30.500 bomen aangeplant in samenwerking met tal van partners, dus nog 69.500 te gaan als we ons streefcijfer willen halen. Als je weet dat er nog vijf plantseizoenen zijn, dan komen we uit op jaarlijks zo'n 13.900 bomen. Dat is niet onrealistisch."Om het streefcijfer van 100.000 bomen te halen hoopt de schepen dat iedereen een handje helpt. "Het is zeker niet de bedoeling zijn om dit cijfer te behalen door enkel in te zetten op bijkomend bos", vervolgt Valentijn Despeghel. "Ook de bedrijven kunnen helpen door bijvoorbeeld op stukjes restgrond bomen te planten. Dat hebben we vorig jaar al gedaan op de bedrijfssite van IVVO in de Bargiestraat. Particulieren kunnen hun tuin vergroenen, landbouwers kunnen extra bomen op en rond hun erf planten... Je voelt wel dat er iets aan het veranderen is! Bijna wekelijks krijg ik mails en telefoons van inwoners met voorstellen rond mogelijke vergroeningen. Sommigen willen inzetten op meer bloemen in hun wijk, anderen vragen naar enkele schaduwbomen op een speelplein, anderen willen hun school vergroenen, bedrijven vragen naar grond om bomen aan te planten om zo hun CO2-uitstoot te compenseren... Er is een hele dynamiek aan het ontstaan die ik als schepen van Leefmilieu enkel kan toejuichen."Niettemin investeert het stadsbestuur ook in natuur. Zo keurde de gemeenteraad van maandag ook de aankoop van een perceel van 12,5 are, gelegen langs de samenvloeiing van dit Kanaal met de Vaart Ieper-Komen, om dan in richten als groen rustpunt. Het opgehoogde perceel bevindt zich langs de Molenweg en grenst ook aan het veelgebruikte fiets- en wandelpad Westkaai langs de waterweg. "Dit moet een groene long worden aan de kop van de vaart", zegt Valentijn Despeghel. "Hier willen we in overleg met de omwonenden kijken om dit perceel zo ecologisch mogelijk in te richten. Hierbij denken we aan enkele schaduwbomen, wat klein fruit, bloemenrijk hooilandje, vogelbosjes, enzovoort. Verder voorzien we een padje met enkele picknickplaatsen die uitzicht zullen hebben op de kop van de vaart."Een ander idee is de aanleg van tiny forest in de stad. "Dat zijn kleine 'bosjes' met streekeigen bomen en struiken die je aanplant binnen de bebouwde kom. Op stukjes restgrond die nu bijvoorbeeld gazon zijn, plant je bomen. Zo krijg je kleine groene bosjes in je stad die goed zijn voor de biodiversiteit maar ook voor schaduw zorgen, wat dan terug weer goed is tegen de opwarming van de aarde."Ten slotte roept de schepen iedereen op om zo veel mogelijk bomen aan te planten in de tuin. "In Ieper hebben we al het systeem van 'Behaag het landschap' waarbij je bosgoed, bomen en struiken kan bestellen via stad. De ene helft van de kosten betaalt de particulier, de andere helft betaalt de stad. Verder kun je via de bosgroep stukken grond laten bebossen. Via het Regionaal Landschap kunnen zowel particulieren als landbouwers die in het buitengebied een aanvraag doen om hun perceel te laten vergroenen via een landschapsplan."