Aan de steun zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient de aanvrager aan te tonen dat het gebied belangrijke natuurwaarden herbergt of kan ontwikkelen en het terrein moet beantwoorden aan bepaalde ruimtelijke bestemmingen. De stad vraagt ook om binnen de inrichting een publiek wandelpad te voorzien, zodat wandelaars het gebied kunnen bezoeken. De toelage bedraagt 20 % van de aankoopprijs, met een maximum van 5.000 euro.
...

Aan de steun zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient de aanvrager aan te tonen dat het gebied belangrijke natuurwaarden herbergt of kan ontwikkelen en het terrein moet beantwoorden aan bepaalde ruimtelijke bestemmingen. De stad vraagt ook om binnen de inrichting een publiek wandelpad te voorzien, zodat wandelaars het gebied kunnen bezoeken. De toelage bedraagt 20 % van de aankoopprijs, met een maximum van 5.000 euro. "Het stadsbestuur wil met deze toelage de erkende natuurverenigingen aanmoedigen om kleine, natuurrijke gebieden te verwerven en in te richten als 'stapsteen' tussen de grotere natuurgebieden in de IJzervallei, de Ieperboog en de gebieden in Heuvelland", zegt schepen Valentijn Despeghel (SP.A), bevoegd voor milieu. "Kleinere natuurgebieden spelen immers een belangrijke rol voor de migratie en uitwisseling van planten en dieren tussen grotere natuurlandschappen."Het Fort Saint Nicolas, dat recent werd verworven door Natuurpunt Westland, is een schoolvoorbeeld van een dergelijke stapsteen. Het ligt centraal op 6 tot 8 km afstand tussen De Blankaart, de Galgebossen en de Verdronken Weide in Ieper. Het nieuwe natuurgebied ligt ook op een knooppunt van belangrijke recreatieve fiets- en wandelroutes, zoals Fietsnetwerk Westhoek, de GR-route 131, de gemeentelijke wandelroute langs het kanaal...In juli 2013 wist Natuurpunt Westland al een deel van het zogenaamde 'Fort Saint Nicolas' in Boezinge te verwerven. Dit historisch fort werd in 1696 ontworpen door de Franse vestingingenieur Vauban, als bescherming voor het bekende Sas van Boezinge op het Kanaal Ieper-IJzer. Omwille van zijn beladen geschiedenis en het goed bewaarde fortreliëf, werd de volledige site van het Sas van Boezinge met het Fort Saint-Nicolas door het Vlaamse Gewest geklasseerd als erfgoed en is sinds 1995 een 'beschermd monument'."In de loop van 2019 slaagde Natuurpunt Westland erin om het tweede, nog intacte deel van dit gebied te verwerven", aldus conservator Rudy Claeys van Natuurpunt Westland. "Het natuurreservaat is nu 3,8 ha groot en erg gevarieerd. Het behoorlijk bultige terrein bestaat gedeeltelijk uit loofbos met veel ondergroei, terwijl het nieuwe deel open grasland bleef, met zowel laaggelegen en nattere als hogere, droge delen. In de poelen en grachten leven onder meer de zeldzame kamsalamander en vele andere waterdiertjes. Het bosje is een paradijsje voor zangvogels en spechten, de buizerd komt er regelmatig langs. In de graslanden zijn de hazen koning te rijk. De komende jaren zal Natuurpunt Westland het gebied verder ontwikkelen en beheren. Er wordt samengewerkt met lokale landbouwers voor het maai- en graasbeheer van de graslanden."Een aantrekkelijk wandelpad doorheen het gebied is nu al open voor het publiek. De allereerste cheque werd overhandigd door burgemeester Emmily Talpe. (TOGH)