Op 23 november is er Dag van de Natuur in heel Vlaanderen. Stad Ieper maakt van de gelegenheid gebruik om op die dag enkele boomplantacties te plannen. Om 10 uur wordt het geboortebosje in het Hamiltonpark, dat deze zomer per vergissing gemaaid werd, opnieuw aangeplant. "Die aanplanting doen we samen met twintig gezinnen die - na een oproep van de stad- hier met plezier willen aan meewerken. Er worden 500 boompjes en struiken gezet", zegt schepen van Milieu Vanlentijn Despeghel (SP.A).
...

Op 23 november is er Dag van de Natuur in heel Vlaanderen. Stad Ieper maakt van de gelegenheid gebruik om op die dag enkele boomplantacties te plannen. Om 10 uur wordt het geboortebosje in het Hamiltonpark, dat deze zomer per vergissing gemaaid werd, opnieuw aangeplant. "Die aanplanting doen we samen met twintig gezinnen die - na een oproep van de stad- hier met plezier willen aan meewerken. Er worden 500 boompjes en struiken gezet", zegt schepen van Milieu Vanlentijn Despeghel (SP.A). De tweede bosplantactie vindt eveneens plaats op zaterdag 23 november. Op een terrein van de stad, even ten zuiden van Zillebekevijver, worden 2.700 stuks jong bosgoed aangeplant. "Dit initiatief groeide uit de bijzondere samenwerking van Stad Ieper met Renties Ypres Rally, de club die de Ieperse autorally organiseert, en met Zorgnetwerk Ieper, de thuiszorgdienst van de stad", vervolgt Despeghel. "De organisatie achter de Ieperse autorally maakte dit voorjaar de afspraak met het stadsbestuur om samen een klimaatbos te realiseren als compensatie voor de CO2-uitstoot van de rallywagens. De stad stelt hiervoor een terrein van 0,8 ha ter beschikking. Het toeval wil dat ook Zorgnetwerk Ieper naar een groene compensatie zocht voor de CO2-uitstoot van haar autogebruik. Na samenspraak werden beide initiatieven aan elkaar gekoppeld. De rally staat in voor de aankoop van 2.300 stuks bosplantsoen en de voorbereidende terreinwerken, Zorgnetwerk betaalt de resterende 400 planten."Op zaterdag 23 november, van 14 uur tot 16 uur, steken de vrijwilligers van de rallyclub en van het Zorgnetwerk de handen uit de mouwen om het bosje aan te planten. Het terrein is bereikbaar via een landbouwweg vanaf de Blauwepoortstraat (naast huisnummer 42) in Zillebeke."De derde bosplantactie - waarbij we iedereen oproepen om met ons mee te helpen - vindt plaats op zaterdag 14 december, op een langwerpig perceel gelegen vlakbij de vaart Ieper-Komen, langs de Kemmelseweg", aldus nog Valentijn Despeghel. "Het terrein van iets meer dan een hectare is eigendom van Defensie en wordt beheerd door Agentschap Natuur en Bos. We doen meteen een grote oproep aan al zijn inwoners om te komen helpen planten, tussen 14 uur en 16 uur. In totaal worden er 3.000 boompjes aangeplant. Alle helpende handen krijgen een drankje en 'lukken'. Stad Ieper verzorgt de 'sfeer en gezelligheid' met randanimatie." In november worden ook de zieke Canadapopulieren langs de Kemmelbeek, bij Dikkebusvijver, geveld. "Ze worden vervangen door jonge, gezonde zwarte populieren, een intussen zeldzaam geworden populierensoort. Daarenboven worden er op de brede oever van de beek extra struiken gezet om de erosie van de aangrenzende, hellende landbouwgronden tegen te gaan. Die erosie zorgde in het verleden al voor een teveel aan slib in Dikkebusvijver. Door op de gronden langs de beekoevers een brede houtkant te voorzien, probeert de stad op een ecologische manier aan dat probleem te verhelpen. Dit plantproject is voorzien voor 2020."Het vijfde en zesde bebossingsproject zijn kleiner van opzet. "In een klein bosje dat de provincie aankocht langs de Zandvoordestraat in Zillebeke worden er in februari 2020 nieuwe boompjes gezet in samenwerking met de lokale dorpschool. Nog in februari 2020 is er een bosplantactie langs de Kasteelhoekstraat in Hollebeke, bij de bocht van de vaart Ieper-Komen, eveneens in samenwerking met de lokale dorpsschool.""Ieper gaat resoluut voor meer groen en meer bos. En àls we aanplanten, doen we dat het liefst met de Ieperlingen zelf. Dat wérkt: dankzij het engagement en de inzet van bijvoorbeeld de Ieperse rallyclub, Zorgnetwerk Ieper, Rotary Club Ieper, Natuurpunt Westland maken we van deze plantacties een slimme, gemeenschappelijke daad tegen de klimaatverandering in onze streek", besluit Valentijn Despeghel. (TOGH)