Matthias Persyn (37) woont met Jolien Vandendriessche (39) en hun twee kinderen Irene (8) en Lomme (6) in de Koekelarestraat. Matthias wil de kinderen op een educatieve manier de natuur beter leren kennen. Hij is met het bijenhotel in VBS De Schatkist niet aan zijn proefstuk toe.
...

Matthias Persyn (37) woont met Jolien Vandendriessche (39) en hun twee kinderen Irene (8) en Lomme (6) in de Koekelarestraat. Matthias wil de kinderen op een educatieve manier de natuur beter leren kennen. Hij is met het bijenhotel in VBS De Schatkist niet aan zijn proefstuk toe."De twee klassen van het derde kleuter hebben het bijenhotel dat ik maakte opgevuld met onder andere een aantal holle stukjes bamboe om onderdak te geven aan solitaire bijen. Ik zou er enkele van willen vervangen door een doorzichtig buisje. Zo kunnen de kinderen zien wat er binnenin gebeurt. Zo het niet mooi zijn mochten ze de evolutie van ei tot larve, van larve tot pop en van pop tot volwassen bij kunnen volgen? Dit is niet het eerste bijenhotel dat ik maak. Ik heb er nu al een aantal op diverse plaatsen kunnen plaatsen. Vorig jaar introduceerde ik in VBS De Schatkist ook al een project rond nestkastjes. Ik zorgde voor het hout en de kinderen moesten de nestkastjes in elkaar timmeren, schilderen en ophangen. Zo hangen er nu toch een achttal hier op de school. Ik realiseerde ook een project rond nestkastjes in BKO De Kastaar. Door de kinderen actief en vooral op een speelse manier te betrekken bij de verschillende projecten zijn ze veel meer geïnteresseerd. Het educatieve resultaat is dan ook veel groter dan een klassieke les in de klas. Ik denk nu ook aan een project rond mussen. De mussenpopulatie gaat jammer genoeg achteruit door de moderne manier van bouwen. De mussen vinden geen kieren of spleten meer waar ze hun nest kunnen bouwen. Ik denk aan het bouwen van een mussenhotel dat ik dan kwijt zou kunnen bij particulieren, boeren... Eerst moet ik een prototype maken en uittesten en nadien betrek ik de kinderen erbij!""Het initiatief van Matthias hebben we uiteraard enthousiast ontvangen", lacht directeur Koen Dietvorst. "De educatieve meerwaarde voor onze kinderen is overduidelijk en past volledig in de STEM-aanpak in het onderwijs. STEM staat voor Science (Wetenschap), Technology, Egineering (techniek) en Matematics (wiskunde) en wil doorheen de verschillende onderwijsstelsels verschillende leergebieden en domeinen aanbieden. Zo kan een leerling van het ASO bijvoorbeeld met techniek in contact komen en dat kan zijn toekomstige ontwikkeling bepalen. Zo krijgt hij of zij misschien zin om verder te studeren in een technische richting. Dankzij de projecten van Matthias krijgen ze dus de gelegenheid om creatief te zijn en iets met hun eigen handen te bouwen."