Paraffine is een koolwaterstofmengsel dat onder andere wordt gebruikt om kaarsen of zalf van te maken. Het wordt gewonnen uit aardolie. Paraffine is niet giftig, maar wel gevaarlijk als het gegeten wordt. Het staat op de lijst van milieugevaarlijke stoffen.

De gemeente waarschuwt om de paraffine niet aan te raken en honden er niet van te laten eten. Als dieren paraffine eten, kunnen zij erg ziek worden. De gemeente is in de loop van de voormiddag gestart met de paraffine op te ruimen. Het is niet meteen duidelijk waar het exact vandaan komt.

(MM)