Hiermee is de tweede fase van het raamakkoord van 2001 over het waterbeheer in de Blankaart een feit. Bij de eerste fase in 2012 kreeg de omgeving van de Blankaartvijver al hetzelfde hogere peil. Dat gebeurt via een volautomatisch pompstation dat de Vlaamse Milieumaatschappij bouwde op de Stenensluisvaart.

Dan zal in een gebied van 900 hectare het waterpeil verhoogd zijn. Naast het herstel van het rietmoeras trekt het waterrijke gebied ook vogelsoorten aan zoals de lepelaar, kleine zilverreiger, de steltkluut en de roerdomp. Tot nu toe werd al in een gebied van 433 hectare het waterpeil verhoogd, de investeringskosten bedragen 4.800.000 euro. In het gebied worden er her en der uitkijkposten geplaatst.

(ACK)

Hiermee is de tweede fase van het raamakkoord van 2001 over het waterbeheer in de Blankaart een feit. Bij de eerste fase in 2012 kreeg de omgeving van de Blankaartvijver al hetzelfde hogere peil. Dat gebeurt via een volautomatisch pompstation dat de Vlaamse Milieumaatschappij bouwde op de Stenensluisvaart. Dan zal in een gebied van 900 hectare het waterpeil verhoogd zijn. Naast het herstel van het rietmoeras trekt het waterrijke gebied ook vogelsoorten aan zoals de lepelaar, kleine zilverreiger, de steltkluut en de roerdomp. Tot nu toe werd al in een gebied van 433 hectare het waterpeil verhoogd, de investeringskosten bedragen 4.800.000 euro. In het gebied worden er her en der uitkijkposten geplaatst.(ACK)