Een aanzienlijke hoeveelheid hemelwater stortte naar beneden. Rioolputten konden de toevloed amper slikken. Gelukkig waaide de storm een half uur later voorbij, licht rommelend in de verte. Maar het leverde toch deze hevige natuurbeelden op.

(XC)