Plastic in de zeeën brengt niet alleen de onderwaterfauna en -flora schade toe, maar komt via de voedselketen ook bij de mens terecht. De Europese Commissie presenteerde deze week een reeks plannen om plastic terug te dringen. De voorstellen gaan nu naar het Europees Parlement en de raad van ministers. Maar ook op federaal, Vlaams en gemeentelijk niveau is de problematiek actueel.
...