De werken zijn nodig, omdat grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de Kleine Kemmelbeek. Het slib wordt in het nabijgelegen slibbekken opge...