De werken zijn nodig, omdat grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de Kleine Kemmelbeek. Het slib wordt in het nabijgelegen slibbekken opge...

De werken zijn nodig, omdat grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de Kleine Kemmelbeek. Het slib wordt in het nabijgelegen slibbekken opgespoten en zal het na verloop van tijd ontwateren.Momenteel worden de bermen van het bekken verhoogd. Na ontwatering wordt geprobeerd om het bezinksel terug op de akkers af te zetten. De vijver wordt plaatselijk verdiept voor de watersport en vispopulatie. In de geulen worden kooien geplaatst, waarin vissen kunnen schuilen voor de aalscholver. Zo'n 80 % van het volume drinkwater dat de stad verbruikt, komt uit de vijver. Bij overvloedige neerslag wordt het overtollige oppervlaktewater in de vijver vastgehouden om de stad te vrijwaren overlast. Midden mei starten dan de effectieve baggerwerken.(TP)