Het is een Japanse oester van vermoedelijk 25 jaar oud. "De gevonden schelp is een stuk groter dan de grootste exemplaren bekend van onze contreien, en kan - op basis van de groeiringen - geschat worden op een leeftij...