Het is een Japanse oester van vermoedelijk 25 jaar oud. "De gevonden schelp is een stuk groter dan de grootste exemplaren bekend van onze contreien, en kan - op basis van de groeiringen - geschat worden op een leeftij...

Het is een Japanse oester van vermoedelijk 25 jaar oud. "De gevonden schelp is een stuk groter dan de grootste exemplaren bekend van onze contreien, en kan - op basis van de groeiringen - geschat worden op een leeftijd van wel 25 jaar. We hebben hier met andere woorden te doen met een echte oma-oester", aldus Jan Seys, bioloog en woordvoerder van het VLIZ. Dit exemplaar is maar liefst 2,5 cm groter dan het laatste bekende wereldrecord. In afwachting van de officiële bevestiging door het Guinness World Records is het exemplaar vanaf 1 september te bezichtigen in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. Daar wordt het opgenomen in de tijdelijke expo 'Oesterpassie'. De waarneming gebeurde op het strand van Knokke-Heist, ter hoogte van het Zwin. Alice en Clémentine, de dochters van Marc & Susan Lechat, toeristen uit Luxemburg, troffen er op 26 augustus een langgerekte lege oesterschelp van 38 cm lang. De vinders beseften dat dit een uitzonderlijke vondst was. Ze namen meteen contact op met het Natuurcentrum van het Zwin en met het Vlaams Instituut voor de Zee.