Concreet gaat het als volgt: de zeventig appartementen en vijf commerciële ruimtes van de site zullen verwarmd worden door de energie die vrijkomt bij verbranding van huishoudelijk afval. Dat is goed voor een besparing van zeventig ton CO2 per jaar. "Dit nieuwe warmtenet past in onze plannen om de klimaatdoelstellingen te halen en de uitstoot in te perken", zegt Milou Esquenet, de voorzitster van IVBO, dat jaarlijks 175.000 ton ...