In het West-Vlaamse Dudzele bij Brugge plaatsten zaterdag enkele leden van Groen een erfgoedbordje bij een stuk bos langs het Boudewijnkanaal. "Het gaat om zo'n acht hectare die bedreigd wordt", vertelt Erik Ver Eecke. Hij is bestuurslid van Groen Brugge en voorzitter van vzw Groen.

Vogelgebied

"Nv Top-Mix diende een aanvraag is om het terrein, dat officieel in havengebied ligt, in te palmen als nieuwe bedrijfslocatie voor opslag en recyclage van bouwpuin. Maar het ligt vlak bij een belangrijk vogelgebied. Als dit bos gekapt wordt, zijn de gevolgen desastreus voor de omliggende fauna en flora."

De Vlaamse regering gaf tussen 2018 en midden 2020 459 keer haar toestemming om dit soort bossen te kappen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Schauvliege opvroeg. Ze stelt dat er vandaag ongeveer 50.000 hectare zonevreemd bos voor de bijl kan gaan met een simpele aanvraag. "Maar heel wat bossen tellen als waardevol. Op andere plaatsen worden nieuwe bomen aangeplant terwijl oude bomen, die veel meer CO2 kunnen absorberen, systematisch verdwijnen. Dat is absurd. Daarom roepen we de bosjes uit tot beschermd erfgoed."

Duidelijke richtlijnen

Schauvliege wil dat er duidelijke richtlijnen komen. Ze stelt voor dat het Agentschap voor Natuur en Bos in de toekomst beslist over de ontbossing in industrie- of woongebied. "Het Agentschap is daar beter voor geplaatst", zegt Schauvliege. "Als bedrijven, particulieren of overheden bossen met een uitzonderlijke ecologische waarde willen kappen, dan moet dit geweigerd worden.

De Vlaamse regering betaalt dan de eigenaar een planschadevergoeding. Zo werden de laatste duinen in Vlaanderen gered via het Duinendecreet. Met onze waardevolle bossen moeten we net hetzelfde doen." In Stekene, Brasschaat en Bocholt zijn er gelijkaardige acties.

In het West-Vlaamse Dudzele bij Brugge plaatsten zaterdag enkele leden van Groen een erfgoedbordje bij een stuk bos langs het Boudewijnkanaal. "Het gaat om zo'n acht hectare die bedreigd wordt", vertelt Erik Ver Eecke. Hij is bestuurslid van Groen Brugge en voorzitter van vzw Groen. "Nv Top-Mix diende een aanvraag is om het terrein, dat officieel in havengebied ligt, in te palmen als nieuwe bedrijfslocatie voor opslag en recyclage van bouwpuin. Maar het ligt vlak bij een belangrijk vogelgebied. Als dit bos gekapt wordt, zijn de gevolgen desastreus voor de omliggende fauna en flora." De Vlaamse regering gaf tussen 2018 en midden 2020 459 keer haar toestemming om dit soort bossen te kappen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Schauvliege opvroeg. Ze stelt dat er vandaag ongeveer 50.000 hectare zonevreemd bos voor de bijl kan gaan met een simpele aanvraag. "Maar heel wat bossen tellen als waardevol. Op andere plaatsen worden nieuwe bomen aangeplant terwijl oude bomen, die veel meer CO2 kunnen absorberen, systematisch verdwijnen. Dat is absurd. Daarom roepen we de bosjes uit tot beschermd erfgoed." Schauvliege wil dat er duidelijke richtlijnen komen. Ze stelt voor dat het Agentschap voor Natuur en Bos in de toekomst beslist over de ontbossing in industrie- of woongebied. "Het Agentschap is daar beter voor geplaatst", zegt Schauvliege. "Als bedrijven, particulieren of overheden bossen met een uitzonderlijke ecologische waarde willen kappen, dan moet dit geweigerd worden. De Vlaamse regering betaalt dan de eigenaar een planschadevergoeding. Zo werden de laatste duinen in Vlaanderen gered via het Duinendecreet. Met onze waardevolle bossen moeten we net hetzelfde doen." In Stekene, Brasschaat en Bocholt zijn er gelijkaardige acties.