"Aan dit tempo bereikt Vlaanderen zijn doelstelling in het jaar 3260, dit is echt om van te huilen", aldus Jeremie Vaneeckhout. "Zelfs als alle terreinen in voorbereiding, de komende vijf jaar zouden worden gerealiseerd, komen we in 2025 op 17,6 ha. Op dat tempo duurt nog altijd 500 jaar. Dat is onaanvaardbaar. Minister Demir moet het ambitieniveau drastisch o...

"Aan dit tempo bereikt Vlaanderen zijn doelstelling in het jaar 3260, dit is echt om van te huilen", aldus Jeremie Vaneeckhout. "Zelfs als alle terreinen in voorbereiding, de komende vijf jaar zouden worden gerealiseerd, komen we in 2025 op 17,6 ha. Op dat tempo duurt nog altijd 500 jaar. Dat is onaanvaardbaar. Minister Demir moet het ambitieniveau drastisch omhoog halen."Provincieraadslid Maarten Tavernier vult aan: "Tegelijk stelt Groen vast dat ook andere, bestaande natte, groene zones onder druk komen. Plannen van de Vlaamse Waterweg omtrent de Leie, maar ook voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, bedreigen ook bestaande zones als 't Schrijverke, de open ruimte Patersmote, de Oude Leie-arm tussen Kortrijk-Harelbeke- Kuurne, de Venning,... Deze laatste werd gerealiseerd als compensatie voor het aansnijden van LAR Zuid, maar dreigt nu dus zelf op de schop te gaan."De aanleg van zogenaamde 'passagestroken' voor grote boten zou volgens Groen grote happen nemen uit deopen ruimte en bestaande natuurgebieden langs de Leie, waaronder ook natuurgebied 't Schrijverke. "Dit is niet het scenario dat voorzien werd in het opgemaakte MER (milieu-effectenrapport) en voor Groen een absolute No Go", aldus het raadslid.Ook Kortrijks gemeenteraadslid en regiovoorzitter Matti Vandemaele was dinsdag aanwezig op de actie. "Wij zijn heel bezorgd. Niet alleen komt Vlaanderen zijn beloofde engagementen niet na. Daarnaast dreigen ze nog bestaande gebieden te vernietigen. We hebben in onze stad en bij uitbreiding de regio al veel te weinig van deze gebieden. Het is onbegrijpelijk dat dit anno 2020, in tijden van betonstop, nog op tafel komt."Groen belooft er zowel in het Vlaams Parlement als in Kortrijk en omgeving op aan te dringen om de voorliggende plannen af te voeren én het rivierherstel te versnellen.