"Maandelijks sneuvelen er in Kortrijk oude bomen. Vaak komen er nieuwe kleine bomen in de plaats, maar het duurt lang vooraleer die bomen eenzelfde ecologische en visuele waarde hebben als de gekapte. Verbeeld je een Sint-Amandsplein zonder plataan of de verlaagde Leieboorden met reeds enkele volwassen platanen. Een wereld van verschil."
...