"De opmars van zulke stallen heeft al lang de limieten overschreden van wat het klimaat, ons milieu, de dieren zelf én omwonenden kunnen verdragen", zegt Matteo De Vos, expert ecologische landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. "Maar ook voor kleinere familiebedrijven is de komst van megastallen slecht nieuws: zij kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem."
...

"De opmars van zulke stallen heeft al lang de limieten overschreden van wat het klimaat, ons milieu, de dieren zelf én omwonenden kunnen verdragen", zegt Matteo De Vos, expert ecologische landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. "Maar ook voor kleinere familiebedrijven is de komst van megastallen slecht nieuws: zij kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem." De Populierenhoeve, die nu al 85.000 kippen en 348 runderen houdt, wil twee nieuwe stallen bijbouwen om zijn capaciteit te verhogen tot 200.000 kippen. Buurtbewoners in Wijtschate en Mesen vrezen geurhinder, een toename van zwaar vrachtverkeer en gezondheidsrisico's. De procedure voor de omgevingsvergunning loopt nog tot zaterdag 7 maart."Tussen 2016 en 2018 ging het pluimvee in Heuvelland van ongeveer 287.000 naar 455.000 dieren. Daar zouden met deze uitbreiding nog eens 115.000 kippen bovenop komen, dat geeft in totaal ongeveer 570.000 stuks pluimvee of bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016. Ook de omliggende gemeenten Poperinge (720.000), Ieper (725.000), Komen-Waasten (320.000) zijn oververzadigd", zegt Matteo De Vos. "Stel je eens voor: voor iedere inwoner van Heuvelland heb je vandaag 2 koeien, 11 varkens en 57 kippen. In het geval van een uitbreiding bij De Populierenhoeve zou het gaan om bijna 72 kippen per inwoner. Het mag stoppen."Het dossier in Wijtschate doet denken aan het nabijgelegen Lo-Reninge, waar veeteeltbedrijf Delo van de provincie groen licht kreeg om uit te breiden tot 181.000 kippen en 500 runderen. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) had daartegen begin januari beroep aangetekend, dat inmiddels ontvankelijk werd verklaard. "We krijgen geregeld de vraag van omwonenden, soms zelfs op aangeven van andere boeren, of we niets kunnen ondernemen tegen de golf van nieuwe kippenstallen", vertelt Bart Vanwildemeersch van WMF. "In oktober 2019 werd weer een uitbreiding tot 250.000 braadkippen vergund in Alveringem, een dossier dat onder de radar is gebleven. We verwachten van een overheid dat ze haar burgers beschermt, ook op het platteland. Voor de Westhoek is stilaan een regionale stop nodig.""Greenpeace ijvert voor het inkrimpen van onze gigantische veestapel in Vlaanderen - bijna 50 miljoen kippen, varkens en runderen - maar met oog voor de penibele situatie waarin heel wat Belgische veehouders zich vandaag bevinden. Zij hebben overheidssteun nodig. Wel zouden de subsidies, Vlaams én Europees, in de eerste plaats moeten gaan naar boeren die de natuur actief herstellen en beschermen", aldus Greenpeace. (TOGH)