De gewestweg N382 wordt onderhouden door het departement Wegen en...

De gewestweg N382 wordt onderhouden door het departement Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Zij lieten weten dat na een maaibeurt een kraan de kanten heeft afgegraven om de afwatering van de weg en het fietspad te verbeteren. Door de begroeiing stijgt de graskant en dat hindert het water om naar de gracht te lopen.(XC)