"De gierzwaluw is een trekvogel die overwintert in Afrika en jaarlijks onder andere naar Ieper komt om te broeden", zegt Lieven Stubbe. "Ze verblijven hier een honderdtal dagen, vandaar ook de naam 100-dagen vogel. Dit gebeurt vanaf eind april tot half augustus. In deze periode brengen ze een nest groot van drie à vier jongen. De andere 9 maanden overwinteren ze in Afrika. Broeden doen ze bij voorkeur in hoge gebouwen, meestal in holtes in de muur of aangebrachte nestkasten. Ee...

"De gierzwaluw is een trekvogel die overwintert in Afrika en jaarlijks onder andere naar Ieper komt om te broeden", zegt Lieven Stubbe. "Ze verblijven hier een honderdtal dagen, vandaar ook de naam 100-dagen vogel. Dit gebeurt vanaf eind april tot half augustus. In deze periode brengen ze een nest groot van drie à vier jongen. De andere 9 maanden overwinteren ze in Afrika. Broeden doen ze bij voorkeur in hoge gebouwen, meestal in holtes in de muur of aangebrachte nestkasten. Een typisch fenomeen voor gierzwaluwen is dat ze bijna hun hele leven lang vliegen en enkel 'aan land' komen om te broeden. In Ieper hebben we 5 tot 6 kolonies en een 250-tal gierzwaluwen."De stad Ieper investeert al vele jaren in het aantrekken en beschermen van deze gierende luchtacrobaten. Dit doen ze door het creëren van goede biotopen waar deze vogelsoort voldoende voedsel vindt, maar ook door te investeren in bijkomende nestkasten. "Zo werden in het verleden al 15 kasten geïnstalleerd bij het Immaculata in de Wenninckstraat, 20 in het vernieuwde Nazarethcomplex tussen de Rijsel- en Bukkerstraat en worden er in augustus nog 10 nestkasten geplaatst bij de Heilige Familie in de Eigenheerdstraat", verduidelijkt schepen van natuur Valentijn Despeghel. "Eerder dit jaar werd de kolonie aan het bouwproject 'De Meersen' nog beschermd door een goede samenwerking tussen de stad Ieper, de bouwheer en natuurvrienden.Desondanks de bescherming aan het bouwproject 'De Meersen' is er toch nog een jong exemplaar uit een nestkast gevallen. Coördinator Wildlife Taxi Team (WTT) West-Vlaanderen Isabel Lemahieu: "Dit diertje lag hulpeloos op straat en werd opgemerkt door een toevallige passant. Na melding hiervan werd het jong overgebracht door een vrijwilliger van het Wildlife Taxi Team naar het Vogelopvangcentrum (VOC) van Oostende. Daar kreeg het de nodige zorgen en voedsel tot het dier zelfstandig kon vliegen. Nu het jong vliegklaar is, kan het terug vrijgelaten worden om samen met zijn familie naar Afrika te vertrekken.""De 2 VOC's in West-Vlaanderen (Beernem en Oostende) liggen beiden noordelijk in onze provincie. In het geval dat er ergens in de omgeving van Ieper toch een noodlijdend dier wordt aangetroffen en de vinder het dier zelf niet kan vervoeren, dan kunnen we vrijwilligers van het WTT inschakelen om het dier naar Beernem of Oostende te brengen." Info WTT: wtt.west-vlaanderen@vogelbescherming.be.(EG)